Polskie Towarzystwo Okulistyczne wystosowało list do ministra zdrowia, w którym informuje, że Zarząd PTO stoi na stanowisku, iż ostrość wzroku pacjenta nie powinna być kryterium kwalifikacyjnym do operacji zaćmy.

PTO odnosząc się do komunikatu Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczonego dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie zabiegów usunięcia zaćmy stwierdza, że „jakiekolwiek próby sztucznego ograniczenia dostępu do świadczeń medycznych są działaniem przeciwko pacjentom. Podobnie jest z kryterium ostrości wzroku, które miałoby decydować o kwalifikacji o zabiegu usunięcia zaćmy”.

PTO tłumaczy, że takie kryterium „byłoby niezgodne z absolutną większością wskazań do tej operacji, funkcjonujących różnych krajach świata. Zalecenia światowe, jako główne kryterium kwalifikacji, podają niewystarczające funkcje wzrokowe pacjenta w stosunku do jego potrzeb oraz uzasadnione prawdopodobieństwo poprawy funkcji wzrokowych po operacji zaćmy”.

W opinii PTO „proponowanie kryteriów ostrości wzroku na poziomie sugerowanym przez komunikat cofałoby polską chirurgię zaćmy o kilkanaście lat”.

„Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym uprzednio wnioskujemy, w celu uszczelnienia systemu kolejkowego, o stworzenie procedury, w której przed wpisaniem do kolejki byłaby konieczna konsultacja okulistyczna w ośrodku operującym. W ten sposób uniknęlibyśmy zapisywania osób, które nie odczuwają pogorszenia wzroku z powodu zaćmy, a wyselekcjonowali osoby, które ze wskazań medycznych powinny być wcześniej operowane” – napisali lekarze.

Pełną treść listu do ministra zdrowia w sprawie kryterium kwalifikacyjnego do operacji zaćmy można pobrać ze strony internetowej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego [Plik PDF].


Źródło: PTO