56 organizacji, zajmujących się wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi, otrzymało łącznie 3 miliony złotych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" - informuje resort pracy.

Wysokość przyznanych dotacji wahała się od 30 do ok. 100 tys. złotych.

Najwięcej, 99 tys. złotych, otrzymało "Wielofunkcyjne Centrum Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo oraz ich rodzin" działające w prudnickim Stowarzyszeniu Aktywnej Pomocy Rodzinie S.A.P.R.A. Celem projektu realizowanego przez Centrum, a skierowanego do osób niepełnosprawnych jest ich rehabilitacja zawodowa i społeczna. Centrum prowadzi w tym celu kursy, organizuje grupy wsparcia, a nawet amatorski teatr, grupy integracji muzyką i warsztaty twórcze.

31 tys. złotych otrzymała Wrocławska Fundacja Opieka i Troska, wspierająca osoby dorosłe, które przeszły kryzys psychiczny. Resort pracy zdecydował się również dofinansować programy skupiające się na pomocy dzieciom („Uwięziony umysł” z Żagania - pomoc dla dzieci cierpiących na autyzm), koncentrujące się na aktywizacji przez pracę (program Fundacji "Przystań" ze Szczecinka) oraz promujące twórczość amatorską (XIV Mazowiecki Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy „Co nam w duszy gra”).


Źródło: www.praca.gazetaprawna.pl