Wygląda na to, że od nowego roku lekarze POZ utoną w sprawozdaniach. Nie będą już przedstawiać zbiorczych raportów raz na pół roku, ale szczegółowe, i to każdego dnia.

Nowe zadanie przewiduje projekt nowelizacji Rozporządzenia z 20 czerwca 2008 roku w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu ich rejestrowania oraz przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Jak podaje „Gazeta Prawna”, lekarze POZ są obecnie jedyną grupą, która przekazuje NFZ zbiorcze dane o świadczeniach udzielanych pacjentom. Zmiana prawa wprowadza w tym zakresie rewolucję. Będzie wymagane raportowanie szczegółowych danych o każdym badaniu wykonanym chorym na cukrzycę i osobom ze schorzeniami układu krążenia. Szczegółowe raporty obejmą również część badań laboratoryjnych oraz wszystkie badania z zakresu diagnostyki obrazowej. 

- Obecnie są one sprawozdawane zbiorczo raz na pół roku. Po zmianie prawa trzeba je będzie raportować codziennie, a każdy wynik zostanie wpisany do komputerowego systemu. To oznacza ogrom pracy w POZ, gdzie wykonywanych jest 98 mln badań rocznie. Minister zdrowia nakłada na nas obowiązek dodatkowej sprawozdawczości, natomiast nie przewiduje środków na to nowe zadanie – powiedziała „Gazecie Prawnej” Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Zmiany dotkną również szpitale i przychodnie specjalistyczne. Placówki te będą m.in. musiały gromadzić i wysyłać w sprawozdaniach do NFZ dane o terminach realizacji poszczególnych etapów szybkiej ścieżki onkologicznej. Każdemu z nich w projekcie został nadany odrębny kod.Źródło: www.podyplomie.pl