Od 1 stycznia 2023 r. świadczenia zdrowotne mogą być udzielane skazanym w sposób zdalny. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Wojciech Brzozowski pyta Służbę Więzienną, jak zorganizowała udzielanie tych świadczeń, m.in. czy są one możliwe we wszystkich jednostkach penitencjarnych.

Nowelizacją Kodeksu karnego wykonawczego z 2022 r. wprowadzono możliwość udzielania osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych w nowej formie. Od 1 stycznia 2023 r., zgodnie z art. 115 § 8a k.k.w., mogą one być udzielane skazanemu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

W związku z tym ZRPO pyta zastępcę Dyrektora Generalnego SW ppłk Renatę Niziołek, jak zorganizowano udzielanie tych świadczeń medycznych.

Chodzi zwłaszcza o informacje:

  • Czy we wszystkich jednostkach penitencjarnych wdrożono tę formę udzielania świadczeń medycznych?
  • Czy są one realizowane za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype, aparatu samoinkasującego czy za pomocą innych środków łączności?
  • Gdzie są realizowane teleporady i czy zachowana jest poufność rozmów?
  • Czy lekarz udzielający teleporady jest obecny na terenie jednostki penitencjarnej i w przypadku uznania, że istnieje potrzeba przyjęcia pacjenta w ambulatorium zakładowym, skazany zostanie doprowadzony do pomieszczenia służby zdrowia?
  • Czy lekarze wszystkich specjalności, którzy udzielają świadczeń medycznych na terenie jednostki penitencjarnej, przewidują możliwość odbycia z nimi konsultacji w formie teleporady?

Jeśli opracowano wytyczne w tym zakresie, ZRPO poprosił o ich udostępnienie.


Źródło: Biuro RPO