Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2024-04-21 01:47:07

Tagi: rzecznik praw obywatelskich

Wystąpienie RPO ws. wykazu leków krytycznych oraz konieczności budowania bezpieczeństwa lekowego w kraju
08:21 17 KWI 20240

Wystąpienie RPO ws. wykazu leków krytycznych oraz konieczności budowania bezpieczeństwa lekowego w kraju

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na konieczność budowania bezpieczeństwa lekowego, w tym wzmocnienia produkcji leków w kraju oraz opublikowania wykazu leków krytycznych. Marcin Wiącek zwrócił się o stanowiska do minister zdrowia Izabeli Leszczyny oraz ministra rozwoju i technologii...

16:52 04 KWI 20240

Rejestr zawodów medycznych ujawnia dane wrażliwe. RPO pisze do MZ

Po analizie ustawy z 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych Rzecznik Praw Obywatelskich podjął działania zmierzające do ochrony prawa do prywatności i ochrony danych osobowych osób podlegających tym regulacjom. Występuje do MZ o zmianę prawa - poinformowało Biuro RPO. Ustawa przewiduje...

14:53 03 KWI 20240

Nierówna sytuacja prawna kobiet i mężczyzn - krwiodawców. RPO pisze do MZ

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek poprosił minister zdrowia Izabelę Leszczyna o rozważenie wyrównania sytuacji kobiet i mężczyzn w zakresie nabywania tytułu Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi i związanych z nim przywilejów. Z uwagi na fundamentalne znaczenie zasady równości płci w polskim,...

08:10 12 MAR 20240

Kto ma podawać dzieciom adrenalinę w placówkach oświatowych. Odpowiedź MZ dla RPO

Podawanie adrenaliny w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego nie mieści się w zakresie pierwszej pomocy. RPO skierował pismo do MZ, w którym zapytał, kto w placówce oświatowej może podać dziecku lek w przypadku ataku choroby. Resort zdrowia poinformował Rzecznika, że w najbliższym czasie...

11:06 11 MAR 20240

RPO o nierównym traktowaniu kobiet z niepełnosprawnościami w gabinetach ginekologicznych

Obecne wyposażenie placówek medycznych nie zapewnia pacjentkom z niepełnosprawnościami dostępu do świadczeń z zakresu ginekologii na równi z innymi, a standardy dostępności gabinetów lekarskich i większych podmiotów leczniczych powinny znaleźć się w aktach prawa powszechnie obowiązującego - wskazał...

13:48 05 MAR 20240

MZ nie planuje zmian ws. czasu pracy lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

Obecnie w MZ nie jest planowane podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia przepisów regulujących czas pracy osób wykonujących zawód medyczny zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych - odpowiedział resort zdrowia na pismo zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich w tej...

15:46 26 LUT 20240

RPO przedstawił Rzecznikowi Praw Pacjenta najważniejsze problemy systemu ochrony zdrowia

Długie kolejki do lekarzy specjalistów, dostęp do znieczulenia podczas porodu, zapewnienie kadry pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej, dostęp seniorów i osób z niepełnoprawnościami do ochrony zdrowia, weryfikacja norm czasu pracy i obsady dyżurów lekarzy - o tylko niektóre problemy systemu...

10:25 22 LUT 20240

Procedury otrzymywania uprawnień do wykonywania zawodów lekarskich i pielęgniarskich. RPO do MZ

Rzecznik Praw Obywatelskich napisał do Minister Zdrowia w sprawie procedury otrzymywania przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarki i położne uprawnień do wykonywania tych zawodów. Marcin Wiącek przedstawia min. Izabeli Leszczynie propozycje zmiany legislacyjnej. Wystąpienie RPO dotyczy...

13:26 19 LUT 20240

Dofinansowanie kosztów pobytu rodziców dzieci leczonych w sanatorium. RPO występuje do MRPiPS

Zgodnie ze stanowiskiem poprzedniego Ministra Zdrowia nie ma możliwości sfinansowania ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia pobytu rodzica (opiekuna) dziecka leczonego w sanatorium. Tymczasem ze skarg wpływających do Biura RPO wynika, że opiekunowie muszą ponosić wysokie koszty pobytów traktowanych...

15:08 06 LUT 20240

RPO pyta, jak Służba Więzienna zorganizowała teleporady lekarskie dla skazanych

Od 1 stycznia 2023 r. świadczenia zdrowotne mogą być udzielane skazanym w sposób zdalny. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Wojciech Brzozowski pyta Służbę Więzienną, jak zorganizowała udzielanie tych świadczeń, m.in. czy są one możliwe we wszystkich jednostkach penitencjarnych. Nowelizacją...