Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2024-07-18 01:46:52

Tagi: rzecznik praw obywatelskich

Monitoring w gabinetach lekarskich? Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia
12:21 24 CZE 20240

Monitoring w gabinetach lekarskich? Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia

Znowelizowane przepisy ustawy o działalności leczniczej poszerzają uprawnienia kierowników podmiotów leczniczych w zakresie stosowania monitoringu w pomieszczeniach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. Zdaniem obywateli nowe przepisy nadmiernie ingerują w prawo do prywatności i ochronę...

16:33 11 CZE 20240

Problem z dostępnością lekarzy sądowych. RPO występuje do MS

Biuro RPO poinformowało, że obywatele skarzą się na problemy z dostępnością lekarzy sądowych, którzy wydają zaświadczenia o zdolności stawiennictwa danej osoby na rozprawie. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił w tej sprawie do Ministra Sprawiedliwości. Z wniosków obywateli do Rzecznika wynika, że w...

11:04 11 CZE 20240

Czy w poznańskim szpitalu dochodzi do nieprawidłowości? Interwencja RPO

Media podają, że w jednym z poznańskich szpitali ma dochodzić do nieprawidłowości takich jak fałszowanie dokumentacji medycznej, kwalifikowanie pacjentów do oddziałów szpitalnych na podstawie kryteriów pozamedycznych czy odsyłania tzw. trudnych pacjentów. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zapytał o...

08:01 11 CZE 20240

Prawa pacjenta w zakresie leczenia uzależnień. Posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego

5 czerwca 2024 r. odbyło się w trybie hybrydowym posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Wziął w nim udział rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Podstawą dyskusji były zagadnienia dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie leczenia...

08:19 10 CZE 20240

Prokuratura i RPO odpisują NIL ws. aresztowanego lekarza z Ukrainy w Gorzowie Wlkp.

Samorząd lekarski poinformował, że na wniosek Rzecznika Praw Lekarza Naczelnej Izby Lekarskiej Moniki Potockiej biuro Rzecznika Praw Obywatelskich podjęło czynności wyjaśniające i zwróciło się do Prokuratora Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim o informacje o obecnym stanie prowadzonego przeciwko...

13:34 05 CZE 20240

Czy ABW może zaglądać do pełnej historii leczenia psychiatrycznego? Kolejne pisma RPO do MSWiA i PUODO

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego żąda od lekarzy psychiatrów kopii całości dokumentacji pacjentów leczonych psychiatrycznie - na potrzeby swych postępowań ws. dostępu do informacji niejawnych Wykracza to poza granice zakreślone przez prawo – podkreśla RPO. Rzecznik toczy polemikę na ten temat z...

16:45 27 MAJ 20240

Sprawa nagrywania rozmów pracowników i klientów w sieci aptek. Kontrole PUODO nie wykazały nieprawidłowości

Prezes UODO poinformował Rzecznika Praw Obywatelskich, że czynności kontrolne w dwóch aptekach nie wykazały stosowania urządzeń rejestrujących dźwięk ani na stanowiskach obsługujących pacjentów, ani w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego, składającego się z jednej kamery obejmującej swoim...

12:45 14 MAJ 20240

Nierówna sytuacja prawna kobiet i mężczyzn - krwiodawców. Odpowiedź MZ

Kwestie wyrównania sytuacji prawnej kobiet i mężczyzn oddających krew, szczególnie w zakresie nabywania uprawnień do ulg, przywilejów i odznaczeń, zostaną poddane dalszej analizie i uwzględnione w toku podejmowanych prac legislacyjnych - zaznaczyła minister zdrowia Izabela Leszczyna. Rzecznik Praw...

06:58 07 MAJ 20240

Opieka laktacyjna w Polsce. RPO pisze do MZ w sprawie petycji organizacji pozarządowych

Rzecznik Praw Obywatelskich podczas spotkania z przedstawicielkami Stowarzyszenia Małyssak oraz „Koalicji na rzecz zmian w opiece laktacyjnej w Polsce” uzyskał niepokojące sygnały dotyczące opieki laktacyjnej oraz naruszania praw kobiet i dzieci w tym zakresie - poinformowało Biuro RPO. Rzecznikowi...

08:21 17 KWI 20240

Wystąpienie RPO ws. wykazu leków krytycznych oraz konieczności budowania bezpieczeństwa lekowego w kraju

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na konieczność budowania bezpieczeństwa lekowego, w tym wzmocnienia produkcji leków w kraju oraz opublikowania wykazu leków krytycznych. Marcin Wiącek zwrócił się o stanowiska do minister zdrowia Izabeli Leszczyny oraz ministra rozwoju i technologii...