Co uczeń nosi w plecaku? Czy nie jest on przeciążony? Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Państwową Inspekcją Sanitarną rozpoczynają ogólnopolski projekt edukacyjny "Miesiąc ważenia tornistrów".

To profilaktyczna akcja, która ma pomóc przeciwdziałać wadom postawy u dzieci. Projekt zainauguruje 1 października "Ogólnopolski Dzień Tornistra". Tego dnia szefowa MEN Anna Zalewska razem z Głównym Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Pinkasem w jednej z warszawskich szkół podstawowych wezmą udział w lekcjach na temat profilaktyki zdrowotnej.

W poszczególnych regionach akcję profilaktyczną zainaugurować mają w poniedziałek kuratorzy oświaty.

"W tym dniu chcemy sprawdzać, jak wygląda szkolny plecak, co uczeń w nim nosi na co dzień i czy rodzice oraz dzieci zwracają uwagę na to, w jaki sposób właściwie zapakować przybory szkolne. Przypomnimy również o tym, że dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia podręczników w szkole, bez potrzeby codziennego ich noszenia" - wskazuje MEN.

Ministerstwo podkreśla, że przeciążone tornistry to temat, który rokrocznie pojawia się w przestrzeni publicznej wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. "W celu przeciwdziałania zjawisku zbyt ciężkich plecaków podejmowane są różnorodne działania o charakterze legislacyjnym, organizacyjnym oraz edukacyjnym. Pomimo tych aktywności spotykamy się z niepokojem ze strony rodziców, uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół" - wskazuje resort.

Ministerstwo liczy na to, że akcja na stałe wpisze się w kalendarz szkolny i co roku będzie odbywało się we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych, w tym w szczególności w szkołach podstawowych.

Według zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego waga szkolnego plecaka nie powinna przekraczać 10-15 proc. masy ciała dziecka.


Źródło: www.kurier.pap.pl