Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski i dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Łukasz Wojdyga podpisali umowę na obsługę i realizację programu NAWA im. prof. Walczaka „Wsparcie mobilności naukowców”, na podstawie której 100 polskich lekarzy odbędzie staż w najlepszych instytutach w USA z okazji 100-lecia Niepodległości Polski. Dzięki bliskiej współpracy z amerykańskimi naukowcami pacjenci w naszym kraju zyskają dostęp do najnowszej wiedzy i praktyk klinicznych.

Wyjazd na staże jest możliwy dzięki memorandum, które w ubiegłym roku w Waszyngtonie podpisali minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski z upoważnienia ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ambasador RP w Stanach Zjednoczonych prof. Piotr Wilczek, sekretarz Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Alex Azar. Porozumienie dotyczy współpracy Polski i Stanów Zjednoczonych w obszarze nauk biomedycznych.

Staże odbędą się w ramach programu NAWA im. prof. Walczaka „Wsparcie mobilności naukowców – specjalistów z obszaru kardiologii, onkologii, alergologii i chorób zakaźnych”, mającego na celu wzmocnienie potencjału polskich placówek medycznych. Uczestnicy projektu zyskają możliwość rozwoju naukowego i zawodowego oraz zdobycia cennego doświadczenia w naukowym środowisku międzynarodowym w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych. Współpraca z amerykańskimi specjalistami zaowocuje wiedzą, którą polscy lekarze będą mogli wdrożyć w swoich ośrodkach, a tym samym przyczyni się do poprawy opieki medycznej w Polsce.

W ciągu 3 lat wyłonionych zostanie 100 stypendystów. Pierwsze staże zaplanowano dla ok. 30 naukowców prowadzących badania w zakresie kardiologii, onkologii, alergologii
i chorób zakaźnych. Będą one trwały od 3 do 6 miesięcy.

Ich najważniejsze cele to:

  • przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych (wypracowanie nowego lub udoskonalenie istniejącego rozwiązania);
  • zdobycie doświadczenia zawodowego i naukowego, poznanie dobrych praktyk i nowych metod pracy stosowanych w ośrodku, w którym odbywa się staż (job-shadowing).

O wyjazd do Stanów Zjednoczonych mogą ubiegać się naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora lub mający otwarty przewód doktorski w zakresie kardiologii, onkologii, alergologii lub chorób zakaźnych nie dłużej niż od 3 lat w dniu złożenia wniosku, prowadzący badania. Warunkiem niezbędnym jest zatrudnienie w polskich uczelniach, instytutach lub szpitalach klinicznych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Wymogiem jest ponadto biegłe posługiwanie się językiem angielskim.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 21 marca do 20 maja 2019 r. do godz. 15:00 wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Do złożenia wniosku jest wymagane zarejestrowanie konta w systemie.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia