Naczelna Izba Lekarska poinformowała na swojej stronie internetowej, że ruszyła rekrutacja na bezpłatna szkolenia z zakresu postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki.

Tematy szkoleń:

  • Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu krążenia
  • Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób nowotworowych
  • Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób i zaburzeń psychicznych
  • Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu oddechowego
  • Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego

Dodatkowo, każdy z powyższych kursów będzie wzbogacony o moduł warsztatowy pt. “Kurs doskonalący z komunikacji i budowania relacji pomiędzy lekarzami pierwszego kontaktu a lekarzami specjalistami”.

Pierwsza tura szkoleń odbędzie się w Warszawie, kolejne będą odbywać się na terenie całego kraju. Szkolenia są współfinansowane ze środków UE.

Więcej informacji na stronie wytyczne.org oraz na Facebook’u Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów.


Źródło: NIL