Sejm uchwalił nowelizację ustawy przewidującą, że farmaceuta i technik farmaceutyczny podczas wykonywania czynności zawodowych w aptece lub punkcie aptecznym korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego.

Za nowelizacją głosowało 446 posłów, przeciw było 11 posłów Konfederacji, nikt się nie wstrzymał. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

Nowelizacja wprowadza zmiany w dwóch ustawach: ustawie o zawodzie farmaceuty i Prawie farmaceutycznym.

W ocenie wnioskodawców nowelizacja wpłynie pozytywnie na relacje społeczne, bezpieczeństwo farmaceutów oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Proponowane rozwiązania są odpowiedzią na przypadki napaści farmaceutów w aptekach. W większości podłożem tych ataków jest motywacja rabunkowa, ale zdarzają się przypadki, w których agresja wynika z niezgody na obowiązujące ograniczenia epidemiczne. Proponowane przepisy wzmocnią ochronę oraz bezpieczeństwo farmaceutów.

Przypomnijmy, że Naczelna Rada Aptekarska zwracając w piśmie z dnia 12 kwietnia br. do Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek w pełni poparła zaproponowane w projekcie rozwiązanie prawne wskazując, że farmaceuci wykonujący swoje obowiązki zawodowe są celem zwiększonej liczby fizycznych ataków agresji, a apteki – placówki ochrony zdrowia publicznego, ulegają aktom wandalizmu. Naczelna Rada Aptekarska wskazała również, że ochroną prawną jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym, objęci są przedstawiciele innych zawodów medycznych – lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni.