Likwidacja barier architektonicznych w przychodniach i szpitalach, rozwiązania informatyczne przyjazne osobom z niepełnosprawnościami, szkolenia dla pracowników służby zdrowia – to wszystko elementy projektu 100 placówek służby zdrowia bez barier, który Ministerstwo Zdrowia realizuje w ramach Programu Dostępność Plus.

Projekt wystartował w styczniu 2019 roku. Jego budżet wynosi 150 milionów złotych (w tym 126,4 miliona złotych dofinansowania unijnego z Programu Wiedza Edukacja Rozwój), z opcją zwiększenia docelowej kwoty na ten cel do 300 milionów. Z pieniędzy w pierwszej kolejności skorzystają szpitale oraz przychodnie, a z efektów wprowadzonych zmian pacjenci, w szczególności osoby niepełnosprawne. Projekt realizowany przez Ministerstwo Zdrowia potrwa do czerwca 2023 roku.

- Służba zdrowia to nieprzypadkowo jedna z pierwszych branż, która dostanie wsparcie z programu Dostępność Plus. Ze względu na swój szczególny cel i charakter powinna stanowić wzór dostępności – podkreśliła wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska–Jedynak.

- Program Dostępność Plus jest bardzo ważnym projektem rządu. Celem całego przedsięwzięcia wartego 150 mln zł (docelowo 300 mln zł) jest wdrożenie działań projakościowych związanych z dostosowaniem placówek medycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie obejmie 25 szpitali oraz 125 placówek POZ (docelowo 50 szpitali i 250 placówek POZ) – powiedział wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Co przewiduje program?

Pierwszym krokiem będzie przeprowadzenie w placówkach medycznych audytów dostępności, które pozwolą określić co należy zmienić, by stały się one bardziej przyjazne osobom niepełnosprawnym i starszym. Wyniki audytów pozwolą na modyfikacje w obszarze dostępności:

  • architektonicznej (podjazdy, windy, poszerzanie wejść do budynków i drzwi wewnętrznych, likwidacja wysokich progów, montaż posadzek antypoślizgowych, dostosowanie pomieszczeń sanitarnych, rejestracji pacjentów, włączników i tablic informacyjnych, zakup pętli indukcyjnych itp.);
  • cyfrowej (zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innych urządzeń służących poprawie dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z niepełnosprawnościami, rozwój telemedycyny ułatwiającej komunikację na odległość, a także wdrożenie innych rozwiązań zapewniających funkcjonowanie placówek „przyjaznych” osobom niepełnosprawnym, systemy rejestracji, także on-line, uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami, tworzenie i dostosowanie stron internetowych do standardu WCAG 2.0 oraz szkolenia z obszaru IT);
  • komunikacyjnej (szkolenia w zakresie kompetencji miękkich dla kadry medycznej i niemedycznej np. pracownicy rejestracji, służące wsparciu kompetencji w zakresie właściwej komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami np. szkolenia zwracające uwagę na właściwe formy komunikacji);
  • organizacyjnej (usprawnianie rozwiązań organizacyjnych, w tym procedur dotyczących pacjentów, w celu ułatwienia obsługi pacjentów z niepełnosprawnościami).

W ramach projektu będzie funkcjonował również Komitet Dostępności Plus dla zdrowia. Składa się on z przedstawicieli: organizacji pozarządowych (w tym reprezentujących pacjentów z niepełnosprawnościami), placówek medycznych, Rzecznika Praw Pacjenta, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz z ekspertów.

Komitet Dostępności Plus będzie aktywny w całym okresie realizacji projektu – począwszy od wypracowania standardów dostępności dla szpitali i przychodni, przez monitorowanie wdrażanych w placówkach medycznych działań, aż po opracowanie rekomendacji końcowych.


Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju