Badania przesiewowe, konsultacje medyczne, działania profilaktyczne i edukacyjne to główne założenia programu, który realizowany będzie w Sopocie. Prezydent Jacek Karnowski oraz Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, podpisali umowę na sfinansowanie projektu „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Gminy Miasta Sopotu”.

Jak poinformował Urząd Miasta Sopotu, program będzie realizowany w partnerstwie z podmiotami medycznymi dysponującymi zapleczem niezbędnym do prowadzenia profilaktyki – SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” oraz SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie.

Sopocianie w wieku aktywności zawodowej, tj. osoby od 35 do 64 lat, będący w grupie podwyższonego ryzyka, otrzymają kompleksowe wsparcie w walce z cukrzycą typu 2. To właśnie do nich adresowany będzie program. Spośród 578 przebadanych osób 96 zostanie objętych trzyletnim programem profilaktycznym.

Celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Sopotu poprzez zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2, podniesienie świadomości zdrowotnej i redukcję czynników ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2.

Zakładanym efektem programu będzie zmniejszenie liczby nowych przypadków cukrzycy typu 2 wśród osób ze stanem przedcukrzycowym oraz wykrywanie nowych przypadków cukrzycy typu 2 w celu podjęcia jak najszybszego leczenia.

Realizacja programu pochłonie ponad 260 tys. zł, z czego wartość dofinansowania z regionalnego programu operacyjnego wynosi prawie 250 tys. zł.


Źródło: Urząd Miasta Sopotu