W dniach 13 – 17 listopada 2017 r. zespół specjalistów z Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM przeprowadził kolejne szkolenie dla lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów i psychologów z Ukrainy na temat zaburzeń związanych ze stresem traumatycznym.

Jak poinformował Wojskowy Instytut Medyczny, szkolenie zostało zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach polskiego program współpracy na rzecz rozwoju Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Było to już drugie szkolenie realizowane na zlecenie MSZ. Dotychczas KP,SBiP przeprowadziła siedem warsztatów szkoleniowych dla specjalistów z Ukrainy dotyczących następstw stresu bojowego. Zleceniodawcami poza MSZ było Ministerstwo Obrony Narodowej, Stowarzyszenie MONAR, Fundacja Batorego.

Uczestnicy szkoleń wysoko oceniają ich wartość merytoryczną, podkreślając, że ze względu na podobieństwa geograficzne, kulturowe i religijne pomiędzy naszymi narodami wiedza zdobywana w czasie tych zajęć ma większe zastosowanie praktyczne w porównaniu do szkoleń prowadzonych przez specjalistów z USA i Izraela.

Szkolenia prowadzone dla specjalistów z Ukrainy stają się źródłem cennych informacji dla zespołu z KP,SBiP, szczególnie w zakresie problemów zdrowia psychicznego mieszkańców kraju, który prowadzi działania wojenne na swoim terytorium. Ponadto konfrontacja z problemami kraju tworzącego systemy administracyjno – prawne, w tym systemy ochrony zdrowia, pozwala docenić rozwiązania systemowe jakie obowiązują w Polsce i na co dzień są przez nas mało doceniane, a często krytykowane.

Ostatnie dwa szkolenia przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, potwierdziły potrzebę stworzenia systemu kształcenia dla specjalistów z Ukrainy mającego różne poziomy zaawansowania i dającego możliwości rozpowszechniania zdobytej wiedzy na terytorium Ukrainy. Stworzeniem takiego systemy kształcenia przez KP,SBiP jest również zainteresowane Ministerstwo Spraw Zagranicznych.


Źródło: Wojskowy Instytut Medyczny