Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (ESH), najważniejsze stowarzyszenie zajmujące się nadciśnieniem tętniczym w Europie, przedstawiło zaktualizowane stanowisko dotyczące denerwacji nerek (RDN) podczas odbywającego się w Atenach, w dniach 10-11 września 2021 roku, 8. sympozjum satelitarnego, poprzedzającego kongres ESH. Publikacja ukazała się niedawno we wrześniowym numerze czasopisma Journal of Hypertension.

Stanowisko to, opracowane przez grupę roboczą ekspertów ESH, potwierdza, że RDN jest uważana za bezpieczną procedurę wewnątrznaczyniową, bez znaczących krótko- i długoterminowych działań niepożądanych, w oparciu o dane dostępne na przestrzeni do trzech lat.

- W świetle niedawnych publikacji szeregu badań klinicznych drugiej generacji kontrolowanych metodą sham, uznaliśmy, że ważne jest, aby przedstawić zaktualizowane stanowisko dotyczące RDN i jej roli w leczeniu niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego - powiedział dr Roland Schmieder, profesor chorób wewnętrznych, nefrologii i nadciśnienia tętniczego w Szpitalu Uniwersyteckim w Erlangen w Niemczech oraz przewodniczący grupy roboczej ESH ds. interwencyjnego leczenia nadciśnienia tętniczego.

RDN jest małoinwazyjną procedurą mającą na celu regulację nadaktywności nerwów prowadzących do i z nerek, które odgrywają ważną rolę w kontrolowaniu ciśnienia krwi.

W ostatnich badaniach randomizowanych i rejestrach, klinicznie korzystne efekty RDN zostały konsekwentnie wykazane u szerokiego spektrum pacjentów z niekontrolowaną HTN, przy braku lub obecności przepisanych leków przeciwnadciśnieniowych.

- Oprócz zmiany stylu życia i stosowaniu leków obniżających ciśnienie krwi, RDN stanowi opartą na dowodach opcję leczenia HTN. RDN rozszerza możliwości terapeutyczne w celu osiągnięcia pierwszego celu leczenia HTN, skutecznego obniżenia podwyższonego ciśnienia krwi i osiągnięcia docelowych wartości ciśnienia krwi – skomentował dr Konstantinos Tsioufis, profesor kardiologii na Uniwersytecie w Atenach i poprzedni przewodniczący ESH. - Zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe, takie jak ewidentne uszkodzenia narządowe lub utrwalona choroba, jak choroba wieńcowa lub niewydolność serca, może wskazywać na pierwszeństwo leczenia za pomocą RDN w nadciśnieniu tętniczym. Dodatkowo pacjenci, którzy nie są w stanie lub nie chcą przyjmować leków, mogą być kolejną grupą RDN, szczególnie w pierwszych stadiach choroby nadciśnieniowej.

Niezależnie od dostępności leczenia farmakologicznego, nadciśnienie tętnicze stanowi najbardziej rozpowszechniony i istotny czynnik ryzyka zachorowalności i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych na świecie. Ponadto, około połowa osób z nadciśnieniem tętniczym nie osiąga zalecanych przez lekarzy jego wartości.

- Wielu pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, z różnych powodów, ma trudności z przestrzeganiem dożywotniej terapii lekowej i może poszukiwać innych opcji, które uzupełniają tradycyjne leczenie – powiedział Reinhold Kreutz, profesor farmakologii klinicznej i nadciśnienia tętniczego na Charité Universitaetsmedizin w Berlinie i przewodniczący ESH. - Uważamy, że ten postęp może pomóc klinicystom w pracy z pacjentami, aby lepiej radzić sobie z podwyższonym ciśnieniem krwi.

RDN jawi się jako najbardziej zaawansowana i skuteczna metoda interwencyjnego leczenia niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego poprzez znaczącą redukcję ośrodkowego odpływu współczulnego. Na spotkaniu poprzedzającym ESH w Atenach eksperci dyskutowali o różnorodnych profilach nadciśnienia tętniczego, które mogłyby odnieść korzyści z RDN, w tym o tych, którzy nie są w stanie osiągnąć kontroli ciśnienia tętniczego pomimo stosowania zalecanych przez wytyczne terapii, a także o tych, którzy mają wysokie wyjściowe ryzyko sercowo-naczyniowe, choroby współistniejące lub źle tolerują leki.

- Wspólne podejmowanie decyzji jest ważne i to właśnie podczas tego procesu pacjenci mogą wybrać opcję leczenia RDN jako uzupełnienie zmiany stylu życia i leków obniżających ciśnienie. Innymi słowy, RDN rozszerza możliwości terapeutyczne nadciśnienia jako alternatywa, a nie jako konkurencyjne leczenie – stwierdził profesor Schmieder.

Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego ds. Interwencyjnego Leczenia Nadciśnienia Tętniczego

Grupa Robocza ESH ds. Interwencyjnego Leczenia Nadciśnienia Tętniczego służy jako forum dyskusji, debaty i wymiany wiedzy naukowej oraz doświadczeń klinicznych w rozwijającej się dziedzinie interwencyjnego leczenia nadciśnienia tętniczego. Współpraca naukowców zajmujących się tą dziedziną w ramach Grupy Roboczej ds. Interwencyjnego Leczenia Nadciśnienia Tętniczego wykorzystuje dotychczasowe doświadczenia i pomaga wyznaczyć wizjonerskie i osiągalne cele na przyszłość w kierunku skuteczniejszego leczenia nadciśnienia tętniczego.

Spotkania Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Coroczne Europejskie Spotkania Nadciśnienia Tętniczego są okazją do zaprezentowania najwyższej jakości programów naukowych związanych z badaniami w podstawowych i klinicznych dziedzinach nadciśnienia tętniczego, obejmują najnowsze wykłady, sympozja satelitarne, sesje dydaktyczne oraz punkty kwalifikujące do uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie nadciśnienia tętniczego Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.


Źródło: European Society of Hypertension