Najnowsze stanowisko Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) dotyczące przyjmowania kwasu acetylosalicylowego podsumowuje: nie zaleca się przyjmowania tego leku w prewencji pierwotnej zawału serca i udaru mózgu.

Kwas acetylosalicylowy ma udowodnioną skuteczność w prewencji wtórnej występowania zawału serca, udaru mózgu i incydentów sercowo-naczyniowych. Po dokładnym przeanalizowaniu dostępnej literatury autorzy oświadczenia napisali, że korzyści z przyjmowania tego środka w populacji, która nie miała zawału serca, udaru czy zdarzeń sercowo-naczyniowych, nie są jednoznaczne, a terapia niesie za sobą ryzyko krwawienia śródczaszkowego czy z przewodu pokarmowego. Dodatkowo obecne dane nie przemawiają też za podawaniem kwasu acetylosalicylowego osobom bez udaru mózgu czy zawału serca, których rodzina doznała incydentów sercowo-naczyniowych.

Zwrócono jednak uwagę na to, że toczą się obecnie duże badania, które mają na celu jednoznaczne określenie zasadności stosowania kwasu acetylosalicylowego w prewencji zawału serca i udaru. FDA stale monitoruje ich przebieg i wyniki.

Łukasz Januszkiewicz. [Opublikowano dnia: 2014-05-10]. Stanowisko FDA dotyczące kwasu acetylosalicylowego w prewencji pierwotnej. Protokół dostępu: http://www.kardiolog.pl/doniesienia/33966 [Pobrano dnia: 2014-05-20].