Francuscy naukowcy odkryli, że kobiety częściej umierają w przebiegu zawału serca, nawet jeśli są hospitalizowane. W swoich badaniach przeanalizowali oni przypadki ponad 11 tys. mieszkańców Paryża - donosi The Independent.

Analiza danych pokazała, że przed trafieniem do szpitala zmarło 82 proc. kobiet oraz 74 proc. mężczyzn. Wśród tych, którzy znaleźli się w szpitalu angioplastykę przeprowadzono u 26 proc. kobiet i 36 proc. mężczyzn.

Zdaniem naukowców, jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest to, że kobiety zwykle doznają zawału serca w późniejszym wieku niż mężczyźni i częściej z zawałem występuje u nich również cukrzyca.


Więcej: medexpress.pl