To jedna z największych inwestycji w starogardzkim szpitalu. W nowym obiekcie powstały m.in. nowoczesny blok operacyjny i centralna sterylizatornia. Ponadto, kupiono sprzęt medyczny oraz środki do walki z COVID-19. Pierwsze operacje w nowym bloku odbędą się już w tym tygodniu.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, projekt realizowany jest od września 2017 r., a zakończenie zaplanowano na grudzień 2022 r. W uroczystym otwarciu nowego budynku, które odbyło się 21 stycznia 2022 r., wzięli udział m.in. marszałek województwa Mieczysław Struk, członkini Zarządu Agnieszka Kapała-Sokalska i senator RP Ryszard Świlski.

Kociewskie Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim powiększyło się o nowy budynek, który ma prawie 3 tys. m kw. Mieszczą się w nim nowy blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi oraz centralną sterylizatornią.

Na potrzeby nowego bloku operacyjnego kupiono m.in.: wysokospecjalistyczne stoły operacyjne, kolumny chirurgiczne oraz kolumny anestezjologiczne, a także lampy operacyjne. Wśród nowego wyposażenia wymienić można też m.in.: tor laparoskopowy, zestawy biodro, kolano, artroskopia czy wiertarki z piłą oscylacyjną. Natomiast zadaniem steryliatorni jest dezynfekcja i sterylizacja materiałów i narzędzi. Została ona wyposażona w myjnie do narzędzi oraz sterylizatory parowe. Jest też pomieszczenie szczelne, w którym będzie wykonywana dekontaminacja nadtlenkiem wodoru.

Ponadto, w budynku zamontowano nowoczesne instalacje teletechniczne (system sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), system sieci strukturalnej LAN, kontroli dostępu (SKD), monitoringu wizyjnego CCTV, telewizji użytkowej, BMS oraz przyzywowy), wszystko po to, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa pacjentom i personelowi.

– To jedna z ważniejszych inwestycji zdrowotnych na Kociewiu, która jest realizowana z dużym rozmachem i na miarę XXI wieku. Powstaje w dużej mierze dzięki funduszom europejskim – mówił marszałek Mieczysław Struk. – Realizacja projektu pozwoli na poprawę jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych świadczonych w Kociewskim Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim – dodał marszałek województwa pomorskiego.

Jak podkreślał starosta Kazimierz Chyła: „chodzi o największą inwestycję w dziejach starogardzkiego szpitala”. – Społeczność regionu wzbogaca się w nowoczesny, dobrze przygotowany do ochrony zdrowia obiekt. I co ważne wyposażony zgodnie ze światowymi standardami blok operacyjny co buduje poczucie bezpieczeństwa – mówił starosta.

Docelowo w ramach projektu ma powstać Zakład Diagnostyki Obrazowej, a pomieszczenia mają zostać zaadoptowane na poradnie specjalistyczne i część rehabilitacyjną. Planowany jest zakup m.in. tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego.

Całkowity koszt realizacji projektu to prawie 54 mln zł, w tym prawie 26 mln zł pochodzi ze środków unijnych. W ramach całej kwoty znalazły się roboty budowlane, zakupu sprzętu medycznego oraz środków do walki z COVID-19.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego | Dorota Kulka