Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach będą mogli z użyciem fantomów uczyć się zasad żywienia enteralnego, czyli dożołądkowego i dojelitowego, z możliwością założenia sondy nosowo-żołądkowej i obsługi gastrostomii.

Uczelnia właśnie podpisała umowę na grant edukacyjny z Fundacją Nutricia, dzięki której otrzyma dwa fantomy. Jeden będzie imitował osobę dorosłą, a drugi to fantom dziecięcy. Uniwersytet otrzyma symulatory wraz z osprzętem, by studenci mogli wyćwiczyć zakładanie sond, ale też nauczyć się stosowania przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) - przez powłoki brzuszne oraz przezskórnej endoskopowej jejunostomii (PEJ) – wprost do jelita cienkiego.

"Wiedza z zakresu właściwego żywienia wciąż rośnie, ale jej obecność w ramach nauczania studentów medycyny jest niezbędna" – powiedział prorektor ds. studiów i studentów SUM prof. Jerzy Stojko.

Anna Cywińska z Fundacji Nutricia nie ma wątpliwości, że "żywienie jest integralną częścią leczenia". Jest niezwykle istotne w przypadku każdej choroby, bo niedożywienie wpływa negatywnie na odporność organizmu i jego zdolność do regeneracji. Prawidłowy stan odżywienia pacjenta pozwala natomiast liczyć na lepszą odpowiedź organizmu na farmakoterapię, skrócenie czasu leczenia oraz poprawę jakości życia.

Fantomy będą służyć studentom w przyszłym roku akademickim - są produkowane są w Stanach Zjednoczonych i Japonii, a ich wytworzenie trwa kilka miesięcy.

Kadra Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ma duże doświadczenie w zakresie edukacji z wykorzystaniem fantomów – uczelnia dysponuje trzema Centrami Symulacji Medycznej, powstałymi dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej. Mówiące symulatory o wyglądzie ludzi można programować tak, by manifestowały objawy chorób i informowały o nich personel medyczny. Dzięki temu studenci mogą wykorzystywać zdobytą wiedzę i trenować praktyczne umiejętności niezbędne w ich przyszłej pracy. (PAP)

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl