Zakażenie wirusem HPV jest związane nie tylko z występowaniem raka szyjki macicy, ale także z nowotworami skóry. Grupą szczególnie narażoną na ich rozwój są pacjenci z obniżoną odpornością, np. po przeszczepach. Wyniki najnowszych badań sugerują, że szczepionka mogłaby skutecznie chronić ich przed nowotworami skóry.


Od dawna znany jest związek między zakażeniem HPV a rakiem szyjki macicy. Wirusy te mogą również być zaangażowane w patogenezę nowotworów skóry. Zgodnie z artykułem opublikowanym w PLOS Pathogens, szczepionka przeciwko nim mogłaby chronić przed rozwojem nowotworów skóry.

Pacjenci po przeszczepach są grupą szczególnie narażoną na rozwój raka skóry. Jest to związane z koniecznością przyjmowania przez nich leków immunosupresyjnych, których jednym z działań niepożądanych jest nieprawidłowy wzrost komórek skóry, który w dalszej kolejności może prowadzić do rozwoju raka skóry - ryzyko onkologicznych chorób skóry rośnie u tych pacjentów aż 250krotnie. Dlatego też zespół naukowców z Heidelberga chciał sprawdzić czy zaszczepienie przeciwko HPV w okresie okołotransplantacyjnym mogłoby chronić przed rozwojem nowotworów skóry. Badanie zostało przeprowadzone na myszach - podobnie jak ludzie zakażają się one HPV już na początku życia. Są one jednak bardziej podatne na jego działanie - u większości osobników spontanicznie powstają łagodne i złośliwe nowotwory skóry. Naukowcy przetestowali użycie szczepionki przeciwko HPV (wzorowanej na szeroko akceptowanej szczepionce anty-HPV używanej u ludzi w celu ochrony przed rakiem szyjki macicy) na grupie zainfekowanych myszy poddanych dodatkowo immunosupresji (cyklosporyna A). Okazało się, że szczepienie całkowicie chroniło zwierzęta przed powstawaniem nowotworów skóry związanych z infekcją HPV. Co ważne, także u zwierząt otrzymujących leki immunosupresyjne można było obserwować pozytywne efekty szczepienia.

Wyniki pracy niemieckich naukowców dają dobre podstawy do rozwoju klinicznych badań nad wykorzystaniem szczepionki przeciwko HPV w profilaktyce nowotworów skóry związanych z infekcją wirusową.

 

 

Źródło: www.edermatologia.pl