Specjalistyczny Szpital Miejski został ponownie uhonorowany przez Inicjatywę Angels oraz Europejską Organizację Udarową najwyższym wyróżnieniem w zakresie leczenia udarów mózgu Diamond Status - poinformował Urząd Miasta Torunia.

Od lipca 2022 roku w naszym szpitalu została wdrożona tzw. „procedura udarowa” polegająca na skoordynowaniu wielu komórek organizacyjnych szpitala. Celem tych działań jest szybkie (bez zbędnej zwłoki i opóźnień) wdrożenie specjalistycznego leczenia udaru mózgu. Czynności wymagają bardzo dobrej współpracy wielu osób personelu medycznego (SOR, Radiologia, Laboratorium, O. Neurologii i Leczenia Udarów, Rehabilitacja, Konsultanci innych oddziałów). Wszystkie czynności są monitorowane przez Inicjatywę Angels oraz Europejską Organizację Udarową w specjalnych rejestrach. Najlepsi zostają uhonorowani odpowiednimi nagrodami przyznawanymi kwartalnie, z których Status Diamond jest najwyższym wyróżnieniem.

To już drugie takie wyróżnienie dla toruńskiego szpitala. Pierwszą nagrodę w zakresie leczenia udarów mózgu Specjalistyczny Szpital Miejski otrzymał za III kwartał 2022 roku. Obecne wyróżnienie przyznano za IV kwartał 2022 roku.

Toruński szpital jest jedynym w województwie kujawsko-pomorskim ośrodkiem spełniającym najwyższe wymagania Inicjatywy Angels i Europejskiej Organizacji Udarowej w zakresie leczenia udarów mózgu.


Źródło: Urząd Miasta Torunia