Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w ochronie zdrowia zatwierdził zmiany w planie działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wśród inwestycji jest zakup akceleratorów do gorzowskiego Ośrodka Radioterapii. Ich koszt to 20 mln zł, z czego 17 mln zł będzie pochodziło z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Budowa Ośrodka Radioterapii w Gorzowie Wlkp. to jedna z priorytetowych inwestycji w ochronie zdrowia w Lubuskiem. Pierwszy i najważniejszy kamień milowy pod to zadanie położył Zarząd Województwa Lubuskiego – w ub. roku zdecydował o dofinansowaniu budowy Ośrodka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Szpital dostał na ten cel 21,6 mln zł. – Oprócz tego Szpital dostał też środki z budżetu województwa. Przeznaczyliśmy na tzw. wkład własny 8 mln zł. Brakowało jednak źródła finansowania zakupu wyposażenia, w tym najważniejszych urządzeń: akceleratorów – wyjaśnia Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa.

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, szpital liczył na to, że o środki na akceleratory będzie się ubiegał z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Jednak Ministerstwo Zdrowia ogłosiło w 2017 roku konkurs jedynie na wymianę starych (ponad 10-letnich) urządzeń w istniejących już ośrodkach radioterapii w Polsce.

– Pojawiła się możliwość uzyskania wsparcia ze środków centralnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wymagało to jednak uzyskania zgody Komitetu Sterującego, którego jestem członkiem. Komitet przyjął zmiany w planie działań. Oznacza to, że Szpital w Gorzowie dostanie 17 mln zł na zakup akceleratorów – dodaje E. Polak. Łączny koszt zakupu i montażu akceleratorów sięgnie ponad 20 mln zł. Całkowity koszt utworzenia Ośrodka Radioterapii w Gorzowie Wlkp. to 65,9 mln zł.

W ramach Ośrodka Radioterapii w Gorzowie Wlkp. powstaną poradnie specjalistyczne z zakresu leczenia onkologicznego (radioterapeutyczna, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, hematologiczna, psychoonkologii/leczenia bólu), oddział radioterapii na 25 łóżek oraz hostel na 26 łóżek. Akceleratory (przyspieszacze liniowe) służą do naświetlań pacjentów z nowotworem.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego