Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie kupi nowy, dodatkowy system do planowania leczenia chorych na raka. Placówka znalazła się wśród 20-tu szpitali w Polsce, które otrzymały dofinansowanie Ministra Zdrowia na „Doposażenie zakładów radioterapii - zakup stacji planowania leczenia”, w ramach programu wieloletniego pn: „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”.

Wartość sprzętu to blisko 520 tys. zł, z czego ok. 425 tys. zł to kwota dofinansowania. Pozostałe środki – ponad 93 tys. zł - są wsparciem Zarządu Województwa Podlaskiego. Sprzęt zostanie zakupiony do końca 2019 r., a uruchomiony w pierwszej połowie przyszłego roku.

- System planowania leczenia ma takie narzędzie, które pozwala na pierwszy rzut oka sprawdzić, czy plan jest dobry, a potem jeszcze lekarz na każdym skanie obserwuje, czy izodoza, którą chciał objąć napromieniany obszar pokrywa dobrze ten obszar, oszczędzając jednocześnie narządy krytyczne (narządy położone obok) – mówi mgr Maria Kisielewska-Birycka, kierownik Zakładu Fizyki Medycznej BCO i podkreśla - Dawka, którą lekarz chce zaaplikować jest dopasowana kształtem do tego obszaru, co jest bardzo istotne. Przy starych metodach napromieniania nie było takiej możliwości.

BCO posiada aktualnie 7 stacji planowania leczenia wiązkami zewnętrznymi, w tym jeden system ma już ponad 7 lat. Rocznie wykonuje się tu ok. 2 tysięcy planów leczenia. Szpital zapewnia, że dodatkowa stacja znacznie usprawni pracę lekarzy akceptujących plany i przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania pacjentów na leczenie.


Źródło: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie