Pionierski test wzroku, opracowany przez naukowców z UCL we współpracy z Western Eye Hospital w Londynie, może przewidzieć wysiękową postać zwyrodnienia plamki żółtej (AMD), główną przyczynę ciężkiej utraty wzroku, na trzy lata przed wystąpieniem objawów. Naukowcy mają nadzieję, że ich test może posłużyć do rozpoznania choroby na tyle wcześnie, aby leczenie mogło skutecznie zapobiec utracie wzroku. Wyniki badania, finansowanego przez Wellcome, zostały opublikowane w Expert Review of Molecular Diagnostics.

Wysiękowa postać AMD jest najczęstszą przyczyną trwałej i ciężkiej utraty wzroku w Wielkiej Brytanii. Obecnie rozpoznanie wysiękowej postaci AMD uzależnione jest od wystąpienia objawów. Początkowo osoba z tym schorzeniem może widzieć zniekształcony obraz, który zwykle przeszkadza podczas czytania. Bardzo szybko może to doprowadzić do całkowitej utraty widzenia w centralnym polu, co może być bardzo znacznym utrudnieniem dla starszych osób, bowiem wykonywanie codziennych czynności może stać się problemem.

Wysiękowa postać zwyrodnienia plamki żółtej jest związana z nieprawidłowością naczyń krwionośnych, z których płyny przedostaje się do siatkówki. Wprowadzenie nowych metod leczenia doprowadziło do znacznie lepszych wyników u pacjentów w przypadku choroby, która ponad 20 lat temu była uważana za nieuleczalną. Jednak wyniki pacjentów mogłyby być jeszcze lepsze, gdyby leczenie rozpoczęto na bardzo wczesnym etapie choroby.

Test zwany DARC (Detection of Apoptosing Retinal Cells) polega na wstrzyknięciu do krwiobiegu barwnika fluorescencyjnego, który przyłącza się do komórek siatkówki i “oznacza” te, które ulegają stresowi lub są w procesie apoptozy. Uszkodzone komórki wyglądają na jasnobiałe w badaniu wzroku - im więcej wykrytych uszkodzonych komórek, tym wyższa liczba DARC.

Jednym z wyzwań związanych z oceną chorób oczu jest to, że specjaliści często nie są zgodni przy oglądaniu tych samych skanów, więc naukowcy włączyli algorytm wykorzystywany przez sztuczną inteligencję do swojej metody.

Korzystając z tej samej technologii, naukowcy odkryli wcześniej, że mogą wykryć bardzo wczesne oznaki progresji jaskry. W nowym badaniu oceniono 19 uczestników badania, u których wystąpiły już objawy AMD, ale niekoniecznie w obu oczach.
Nowa analiza wykazała, że DARC może wyjątkowo uwydatnić komórki śródbłonka, które wyściełają nasze naczynia krwionośne pod wpływem stresu w siatkówce. Te poddane działaniu stresu komórki prognozują przyszłą aktywność wysiękowej postaci AMD z tworzeniem się nowych naczyń krwionośnych obserwowanych u pacjentów trzy lata później, przy użyciu konwencjonalnych skanów oka z optyczną tomografią koherencyjną (OCT).

Naukowcy twierdzą, że ich test może być cenny w wykrywaniu nowych zmian u osoby dotkniętej AMD, często w drugim, zdrowym oku i może ostatecznie być przydatny do badań przesiewowych osób w określonym wieku lub ze znanymi czynnikami ryzyka.

Główny autor badania, profesor Francesca Cordeiro z UCL Institute of Ophthalmology, Imperial College London i Western Eye Hospital Imperial College Healthcare NHS Trust powiedział: „Nasze wyniki są bardzo obiecujące, ponieważ pokazują, że DARC może być stosowany do wczesnej diagnozy wysiękowej postaci AMD w połączeniu z możliwościami jakie daje nam sztuczna inteligencja. Nasz nowy test był w stanie przewidzieć nowe, wysiękowe postaci zwyrodnienia plamki żółtej do 36 miesięcy przed ich wystąpieniem. Oznacza to, że wykorzystanie DARC może skłonić klinicystę do bardziej intensywnego leczenia tych pacjentów, którzy są narażeni na wysokie ryzyko nowych zmian chorobowych”.

Zespół badawczy ma nadzieję na kontynuację badań klinicznych z udziałem większej liczby uczestników i ma nadzieję na zbadanie testu również w innych chorobach oczu.

Źródło: eurekalert.org