Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, we współpracy z Miastem Białystok oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku realizują projekt BIAŁYSTOK PLUS - jedyne w skali Polski badania, których celem jest ocena stanu zdrowia mieszkańców miasta oraz zbadanie wpływu różnorodnych czynników na rozwój chorób przewlekłych.

Etap pilotażowy obejmuje 500 wylosowanych osób, do których sukcesywnie wysyłane są listy z zaproszeniem. Jego treść zawiera listę proponowanych badań oraz wszelkie informacje niezbędne dla uczestników.

Badania przeprowadzane są w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Aby były one jak najbardziej reprezentatywne i wiarygodne - nie istnieje możliwość zgłaszania się bez zaproszenia. Dane osobowe konieczne do zaproszenia uczestników zostały uzyskane z bazy PESEL oraz bazy mieszkańców Miasta Białystok.

Wylosowani mieszkańcy Białegostoku odzwierciedlają strukturę wieku i płci całego miasta. Pierwszych 30 uczestników przebadano na przełomie czerwca i lipca, wizyty kolejnych osób rozpoczną się od września br. Każdy z uczestników ma możliwość poddać się wielu specjalistycznym badaniom - między innymi badaniu ultrasonograficznemu serca, tarczycy i tętnic szyjnych, analizom biochemicznym krwi, ocenie funkcji układu oddechowego (pletyzmografia, rynometria), ocenie gęstości kości, analizie składu ciała, ocenie sztywności naczyń oraz badaniu dna oka.

W przypadku wykrytych nieprawidłowości uczestnik jest o nich informowany podczas rozmowy podsumowującej z lekarzem.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego