Uczniowie blisko 400 szkół podstawowych z całej Polski poznawali prawa pacjenta w ramach akcji edukacyjnej pod nazwą „Prawa pacjenta – a co to takiego?”.

W ramach projektu Biuro Rzecznika Praw Pacjenta we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotowało materiały dydaktyczne do przeprowadzenia lekcji na temat praw pacjenta dla klas 1-3 oraz dla klas 4-6.

Chętne do udziału w akcji szkoły otrzymywały materiały dydaktyczne do samodzielnego przeprowadzenia lekcji przez nauczycieli lub zajęcia te realizowali pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Podczas lekcji dzieci dowiedziały się, że nie tylko dorośli mają swoje prawa, poznały prawa zapisane w Karcie Praw Dziecka-Pacjenta przysługujące im, ich rodzicom czy opiekunom i rozmawiały o swoich doświadczeniach w korzystaniu z pomocy medycznej.

Ponad 850 lekcji w 246 szkołach w całej Polsce i ponad 21 tys. uczniów, którzy poznali prawa pacjenta – to efekt zajęć przeprowadzonych przez pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Ponadto 140 szkół zadeklarowało przeprowadzenie lekcji samodzielnie – przez nauczycieli pracujących w danych placówkach – dla kolejnych 14 tys. uczniów.

Akcja rozpoczęła się 1 września 2016 roku, a jej finał nastąpi pod koniec roku szkolnego.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta