8 września 2017 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyła się druga tegoroczna część uroczystości wręczenia odznak „Zasłużony Dawca Przeszczepu”. Uhonorowane zostały osoby, które zdecydowały się oddać do przeszczepienia swoje narządy, komórki lub tkanki.

„Osoby, którym będę miała przyjemność w dniu dzisiejszym wręczyć w imieniu ministra zdrowia odznakę „Zasłużony Dawca Przeszczepu” ofiarowały cząstkę siebie innemu człowiekowi zmagającemu się z chorobą i tym samym dołączyły do coraz liczniejszego grona żywych dawców komórek, tkanek i narządów” – powiedziała wiceminister Katarzyna Głowala – „nie umiem sobie wyobrazić emocji towarzyszących podejmowaniu tak trudnych, ale i doniosłych decyzji. Dlatego też wręczona dziś odznaka jest wyłącznie symbolem szlachetnego gestu, jakim jest ofiarowanie cząstki siebie drugiej osobie.”

Wiceminister Katarzyna Głowala podkreśliła, że nie ma bardziej skutecznego sposobu szerzenia w społeczeństwie idei honorowego dawstwa i solidaryzmu z osobami potrzebującymi pomocy niż ofiarowanie im cząstki siebie. „Świadoma tego, że każdy z nas może potrzebować pomocy, pragnę podkreślić, że nie ma większego daru niż dar życia, dlatego dawcom przeszczepu należą się nie tylko słowa podziękowania, ale i nasz szacunek. Wyrazem tego szacunku jest ta odznaka” – dodała.

Gośćmi honorowymi uroczystości byli prof. Wiesław Jędrzejczak – konsultant krajowy w dziedzinie hematologii, prof. Sławomir Nazarewski – konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej, dr Artur Kamiński – dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” oraz Anna Pszenny – koordynator transplantacyjny.

Uroczystości nadania odznaczeń, które odbywają się od 2010 r., to ważny element działań na rzecz rozwoju polskiej transplantologii. Z wnioskiem o nadanie odznaczeń występuje dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji „Poltransplant”. W latach 2009–2016 odznakę „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” wraz z legitymacją odebrało 1066 dawców.

W bieżącym roku odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu” odebrało 146 dawców.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia