Ośrodek świadczący kompleksową opiekę ambulatoryjną dla seniorów powstanie w ramach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Dzięki nowej placówce seniorzy z Pomorza zyskają dostęp do bardziej wszechstronnych i specjalistycznych usług zdrowotnych, jeszcze lepiej dopasowanych do ich potrzeb. Koszt inwestycji to 12 mln zł, z czego prawie 10 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Centrum Geriatrii będzie się mieścić w dawnym Szpitalu Studenckim w Gdańsku przy al. Zwycięstwa 30. Realizacja projektu rozpocznie się we wrześniu 2017 r., a zakończy w sierpniu 2020 r.

Budynek będzie wyremontowany, zmodernizowany i przystosowany do opieki nad seniorami. Zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt w zakresie rehabilitacji ruchowej, kardiologicznej i pneumonologicznej. Będzie nowe wyposażenie diagnostyczne i terapeutyczne ułatwiające funkcje poznawcze, a także system teleopieki nad pacjentem, telerehabilitacji domowej oraz monitoringu pacjentów. Pomieszczenia zostaną wyposażone w podstawowe sprzęty biurowe i medyczne.

W ramach projektu odbędą się też specjalistyczne szkolenia dla: lekarzy POZ, specjalistów i pielęgniarek, fizjoterapeutów, koordynatorów zespołu, a także psychologów, dietetyków, pracowników socjalnych, opiekunów, wolontariuszy, absolwentów WZP. Zaplanowano blisko 11 szkoleń specjalistycznych dostosowanych do wypracowania i wdrożenia nowego modelu udzielania nowych form świadczeń.

Całe przedsięwzięcie ma przyczynić się do realizacji założeń projektu „Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa pomorskiego". W dokumencie tym prognozuje się wzrost zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii oraz neurologii wśród osób w podeszłym wieku. Zgodnie z treścią tego dokumentu szacunkowy wzrost zapotrzebowania na łóżka dedykowane pacjentom w wieku podeszłym do 2029 r. wyniesie ok. 20 proc.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego