W Kaliszu powstał dom dziennej opieki dla osób z zaburzeniami neurologicznymi, po udarach oraz z chorobami Alzheimera, Parkinsona i demencją. Codziennie może tam przebywać 20 osób.

W ramach dziennego pobytu w godzinach od 8.00 do 16.00 wykwalifikowana kadra (opiekunowie medyczni, pielęgniarka, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, rehabilitant) zapewniają pacjentom odpowiednią opiekę i zajęcia terapeutyczne. Podopieczni korzystają z arteterapii, muzykoterapii i rehabilitacji ruchowej z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, zakupionego ze środków projektu. Mają także zapewnione wyżywienie – drugie śniadanie i obiad.

Dodatkowo uruchomiono dwa miejsca krótkookresowego pobytu całodobowego. W szczególnych przypadkach – nagłe zachorowanie, nieobecność członka rodziny, sprawującego zazwyczaj opiekę nad osobą niesamodzielną – będzie można pozostawić członka rodziny na kilkudniowy pobyt w ośrodku.

Jak informuje Urząd Miejski w Kaliszu, nowo powstała placówka stanowi odpowiedź na oczekiwania mieszkańców. Jest alternatywą dla pobytu w domu pomocy społecznej czy zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, dając tym samym gwarancję specjalistycznej opieki.

Dom powstał w ramach projektu „Równi na starcie”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, przez Miasto Kalisz (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu) oraz fundację „Z Godnością”. Wartość projektu wynosi 1,5 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to 630 tys. zł.

Źródło: Urząd Miejski w Kaliszu