W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie rozpoczęły się badania genetyczne chorych na nowotwory krwi. Zgodę na ich wykonywanie, w tym specjalne certyfikaty, uzyskała Pracownia Biologii Molekularnej Kliniki Hematologii. To kolejny etap rozwoju, jednego z dwóch w regionie, oddziałów tej specjalności i ważna informacja dla pacjentów, bo dzięki temu będą szybciej diagnozowani.

Jak poinformowano na stronie internetowej szpitala, jeszcze kilka lat temu marzeniem rzeszowskich hematologów były nieprzepełnione sale chorych. Teraz, po otwarciu nowego pawilonu, do którego przeniosła się między innymi hematologia, warunki są nieporównywalne.

Pracownia Biologii Molekularnej to kolejny ważny krok w tym kierunku, bo jest jednym z wymogów stawianych takim ośrodkom. Wykonywane tu badania z wykorzystaniem sprzętu kupionego dzięki sponsorom i samorządowi województwa, koordynuje specjalista genetyki medycznej dr Marzena Wojtaszewska.

Do tej pory takie badania wykonywano w Krakowie. Teraz można to zrobić na miejscu. Dla pacjentów znaczy to przede wszystkim krótsze czekanie, a chodzi nawet o tysiąc badań rocznie. Wszystko z wykorzystaniem technik stosowanych w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Norwegii.

Pracownia Biologii Molekularnej wspomoże też działalność naukową Zakładu Hematologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz kształcenie specjalizacyjne diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie technik molekularnych.


Źródło: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie