17 lutego 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Konsultantem Krajowym w dziedzinie pediatrii prof. Teresą Jackowską. Rozmowa dotyczyła aktualnych problemów w dostępnie do opieki pediatrycznej.

Podczas spotkania omówiono najpilniejsze problemy zabezpieczenia zdrowotnego dzieci, m.in. dostępu do lekarza pediatry, monitorowania losów dziecka oraz właściwej wyceny procedur pediatrycznych.

Profesor Teresa Jackowska 23 stycznia br. powołana została na to stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii. Wcześniej pełniła funkcję Konsultanta Wojewódzkiego ds. pediatrii na Mazowszu.

Kieruje Kliniką Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu Bielańskim, jest także Społecznym Doradcą Rzecznika Praw Dziecka.


Źródło: brpd.gov.pl