W Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie uroczyście otwarto w czwartek Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.

Centrum powołał dyrektor WIM gen. Grzegorz Gielerak, by zwiększyć potencjału placówki w zakresie obsługi i prowadzenia komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych.

Projekt utworzenia CWBK finansuje Agencja Badań Medycznych w ramach konkursu na pomoc w tworzeniu i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. CWBK WIM jest członkiem Polskiej Sieci Badań Klinicznych – utworzonej i koordynowanej przez ABM, sukcesywnie rozbudowywanej struktury, zrzeszającej centra powstające w wiodących ośrodkach klinicznych w kraju.

W ramach CWBK WIM przewidziano zaplecze medyczne niezbędne do prowadzenia badań klinicznych wszystkich faz, a także działy odpowiedzialne za wspieranie procesu planowania i przygotowywania badań, koordynację badań i kontrolę jakości oraz obsługę prawno-księgową. (PAP)


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Katarzyna Lechowicz-Dyl