7 kwietnia lekarze z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadzili złożoną operację u pacjenta hospitalizowanego z powodu nowotworu wątroby i współistniejącej choroby wieńcowej.

Jak poinformowano na stronie internetowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zespoły chirurgów i kardiochirurgów wykonały rzadką operację resekcji wątroby z usunięciem czopu nowotworowego z żyły głównej dolnej z zastosowaniem czasowego żylno-żylnego połączenia pozaustrojowego w układzie systemowym przez ECMO z jednoczasowym pomostowaniem aortalno-wieńcowym.

Wskazaniem do leczenia 63-letniego chorego był pierwotny guz prawego płata wątroby, który penetrował do żyły głównej dolnej. Leczenie operacyjne poprzedzone było radiochemoebolizacją prawej gałęzi żyły wrotnej. Ze względu na zaawansowaną chorobę wieńcową chory został zakwalifikowany do jednoczasowej operacji kardiochirurgicznej. W trakcie zabiegu wykonano synchroniczną operację pomostowania aortalno-wieńcowego (by-passy) oraz prawostronną resekcję wątroby z usunięciem czopu nowotworowego z żyły głównej dolnej przez prawą żyłę wątrobową i ścianę żyły głównej dolnej. Po zamknięciu żyły głównej pod wątrobą ponad ujściem żył nerkowych, przeprowadzono rozległą resekcję wątroby.

Praca dwóch zespołów operacyjnych przy tym złożonym zabiegu była możliwa dzięki przygotowaniom prowadzonym przez Joannę Jabłonowską - p.o. kierownika bloku operacyjnego oraz Jolantę Budny, pielęgniarkę koordynującą.

W operacji uczestniczył zespół chirurgiczny, którym kierował prof. Paweł Nyckowski i zespół kardiochirurgiczny na czele z dr Pawłem Czubem. Lekarzom towarzyszyły pielęgniarki instrumentacyjne. Na czele zespołu anestezjologicznego stała dr Renata Andrzejewska.

Po operacji chory przebywał w Klinice Kardiochirurgii kierowanej dr. hab. Piotra Hendzla, opiekę chirurgiczną sprawował zespół Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej kierowanej przez prof. Macieja Słodkowskiego. Chory w dobrym stanie ogólnym, został wypisany do domu.


Źródło: WUM