Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski podał się w piątek (21 stycznia) do dymisji. Funkcję Podsekretarz Stanu w resorcie zdrowia pełnił od 5 czerwca 2018 r.

"Serdeczne podziękowania za ponad 3 lata pracy na rzecz MZ ministra Sławomira Gadomskiego. Z dniem 31 stycznia kończy swoją misję, pozostawiając istotne efekty swojej pracy, choćby Krajową Sieć Onkologiczną. Nadal jednak będziemy współpracować na rzecz polskiej ochrony zdrowia" - napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Od początku pracy w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski nadzorował i koordynował m.in. wszystkie działania resortu w zakresie kompleksowej reformy polskiej onkologii, zainicjowanej przez Ministra Zdrowia w 2018 roku. Podlegały mu departamenty Budżetu i Finansów, Nadzoru i Kontroli oraz Oceny Inwestycji. Nadzorował również wszystkie inwestycje MZ i projekty finansowane ze środków budżetowych, programów unijnych (od 2019 r.) oraz programów polityki zdrowotnej. W ramach nadzoru nad obszarem projektów UE, nadzorował projekt programowania przyszłej perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 2021–2027 w obszarze zdrowia. Był także odpowiedzialny za projekty optymalizacyjne w podległych MZ instytutach badawczych, a także jednostkach publicznej służby krwi - Narodowe Centrum Krwi (NCK) i regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa (RCKIK) oraz transplantalogii (Poltransplant).


Źródło: Ministerstwo Zdrowia