Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczył dodatkowe 180 milionów złotych na operacje usunięcia zaćmy i wszczepienia endoprotezy.

Prezes Funduszu dokonał zmiany planu finansowego NFZ na 2017 rok poprzez zwiększenie planowanych na ten rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o łączną kwotę 180 mln zł. Środki pochodzą z funduszu zapasowego NFZ.

Pieniądze mają być przeznaczone na zmniejszenie liczby osób oczekujących na operację usunięcia zaćmy oraz operację wszczepienia endoprotezy. Na usunięcie zaćmy przeznaczono 60 mln złotych, a na endoprotezoplastykę - 120 mln.

Pieniądze zostały podzielone pomiędzy oddziały NFZ na podstawie algorytmu. Operacje usunięcia katarakty oraz wszczepienia protezy stawu kolanowego i biodrowego należą do zabiegów, na które czeka największa grupa pacjentów. Dodatkowe środki wystarczą na sfinansowanie prawie 30 tys. operacji zaćmy.


Więcej: nfz.gov.pl