Na wniosek Ministra Zdrowia Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podjął decyzję o zmianie planu finansowego NFZ na 2017 r. poprzez zwiększenie planowanych na ten rok środków na świadczenia opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o łączną kwotę 57.094 tys. zł. Środki te pochodzą z funduszu zapasowego NFZ. Zostaną one przeznaczone na zmniejszenie kolejek osób oczekujących na operację usunięcia zaćmy.

Dodatkowe środki mają pozwolić na przyjęcie większej liczby pacjentów, w liczbie ponad 24 tys. osób.

Jak poinformował resort zdrowia, podziału środków pomiędzy poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ dokonano z uwzględnieniem struktury liczby osób oczekujących na operację usunięcia zaćmy (przypadek pilny i stabilny). Kwoty przypadające poszczególnym oddziałom wojewódzkim NFZ przedstawia poniższe zestawienie.

OW NFZ Kwota środków (w tys. zł)

 • Dolnośląski 7 494
 • Kujawsko-Pomorski 3 053
 • Lubelski 1 833
 • Lubuski 977
 • Łódzki 4 972
 • Małopolski 5 089
 • Mazowiecki 7 424
 • Opolski 2 130
 • Podkarpacki 2 189
 • Podlaski 1 788
 • Pomorski 3 722
 • Śląski 8 743
 • Świętokrzyski 1 834
 • Warmińsko-Mazurski 1 890
 • Wielkopolski 2 641
 • Zachodniopomorski 1 325


Źródło: Ministerstwo Zdrowia