Oparte na danych wirtualne symulacje oka mogą pomóc personelowi klinicznemu w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji przedoperacyjnych i zapewnieniu poszczególnym pacjentom takiego leczenia, jakiego dokładnie potrzebują.

Miopia, powszechnie znana jako krótkowzroczność, to wada refrakcji oka, która utrudnia wyraźne widzenie odległych obiektów. Okulary lub soczewki kontaktowe są powszechnie stosowane do korekcji tego stanu, ale coraz bardziej popularna staje się chirurgia refrakcyjna.

„Obecnie nie ma jednak standardowej metody określania, która procedura chirurgiczna może najlepiej pasować do konkretnego przypadku” — mówi Alejandra Rodríguez, członkini projektu VEMoS z kliniki Vissum w Hiszpanii.

„Ten brak standaryzacji może zwiększać ryzyko zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych działań niepożądanych, takich jak suchość oka, pogorszenie widzenia w nocy, a nawet utrata ostrości widzenia w porównaniu z poziomami sprzed leczenia. W niektórych przypadkach mogą być konieczne dalsze operacje w celu uzyskania pożądanej ostrości wzroku”.

Indywidualne przedoperacyjne symulacje wizualne

Projekt VEMoS miał na celu sprostanie temu wyzwaniu poprzez opracowanie oceny przedoperacyjnej w celu lepszego zarządzania upośledzeniem wzroku.

„Celem było opracowanie zintegrowanego urządzenia, które wraz z nowym oprogramowaniem będzie tworzyć wirtualny model oka pacjenta” — wyjaśnia Rodríguez. „Umożliwiłoby to symulację potencjalnych wyników pooperacyjnych i zapewniło decyzje kliniczne oparte na danych w celu wsparcia operacji”.

Opracowano technologie, w tym topograf do badania cech fizycznych i aberrometr otwartego pola do pomiaru aberracji optycznych w oku. Zostały one połączone w zintegrowanym urządzeniu.

Następnie opracowano nowe oprogramowanie. „Topografie rogówki i biometryczne pomiary oka z urządzenia można wyeksportować” — zauważa Rodríguez. „Następnie oprogramowanie rekonstruuje spersonalizowany wirtualny model oka”.

Bieżący scenariusz wizualny pacjenta jest wyświetlany graficznie, umożliwiając okuliście symulację różnych scenariuszy. Chodzi o to, aby mogło to pomóc pracownikom służby zdrowia w podejmowaniu decyzji przed operacją.

Oprogramowanie ułatwiające gromadzenie danych

Oprócz gromadzenia pomiarów oka w celu wygenerowania tego wirtualnego modelu oka, oprogramowanie ułatwia również gromadzenie danych do badań klinicznych. Wielu pacjentów zostało zrekrutowanych do udziału w badaniu klinicznym w celu przetestowania prototypu systemu VEMoS.

„Badania kliniczne przeprowadzono w Szpitalu Uniwersyteckim w Aarhus w Danii, na Uniwersytecie w Coimbrze w Portugalii i klinice Vissum w Hiszpanii" — dodaje Rodríguez.

Następnie wyodrębniono i przeanalizowano dane od nieleczonych pacjentów, a także tych, którzy przeszli operację refrakcji lub zaćmy.

„Zostało to zrobione w celu oceny dokładności parametrów biometrycznych wyodrębnionych z urządzenia VEMoS i weryfikacji wyników uzyskanych z symulacji wygenerowanych za pomocą oprogramowania" — wyjaśnia Rodríguez.

Spersonalizowane wsparcie decyzji klinicznych

Wyniki te sugerują, że innowacja VEMoS może skutecznie zapewnić spersonalizowane wsparcie w podejmowaniu decyzji klinicznych w oparciu o indywidualne pomiary oczu. Może to potencjalnie zmniejszyć liczbę błędów przewidywania i powikłań oraz zapewnić lekarzom wartościowe informacje.

„Przedoperacyjne badania przesiewowe są niezwykle ważne dla identyfikacji odpowiednich kandydatów do chirurgii refrakcyjnej i wyboru optymalnej techniki, aby zapobiec powikłaniom” — mówi Rodríguez. „Celem jest teraz wprowadzenie tego innowacyjnego rozwiązania do podejmowania decyzji w chirurgii refrakcyjnej na rynek, a tym samym zrewolucjonizowanie sposobu przeprowadzania operacji i poprawa wyników pacjentów”.

Kolejne kroki obejmują przeprowadzenie dalszych analiz porównawczych oraz analiz powtarzalności na szerszej próbie pacjentów. Zapewni to szerszy i bardziej kompleksowy wgląd w poczynione postępy i pozwoli na ciągłe ulepszanie oprogramowania.

© Unia Europejska, [2024] | źródło: CORDIS