Rak jelita grubego, powszechnie nazywany rakiem okrężnicy, jest trzecim pod względem występowania nowotworem, a także trzecim z kolei najczęstszym powodem zgonów w Stanach Zjednoczonych. Wyniki badań opublikowane w  American Cancer Society wskazały na 30% spadek zachorowalności na raka jelita grubego wśród osób powyżej 50 roku życia przez ostatnie 10 lat.

Przyczyny tego zjawiska upatruje się przede wszystkim w rozpowszechnieniu kolonoskopii. Jak pokazują statystyki, notuje się trzykrotny wzrost częstości wykonywania tego badania pośród pacjentów w wieku od 50 do 75 lat ( 19 proc. w 2000r.,  55 proc.  w 2010r.).

Badania przesiewowe jelita grubego pozwalają na wykrycie i usunięcie polipów  jeszcze przed rozwinięciem się nowotworu, co jest ogromną szansą w zapobieganiu raka.  Ponadto umożliwiają  one wczesne wykrycie stadium raka, gdzie można zastosować skuteczną terapię.  Zmniejszenie zapadalności na ten typ nowotworu znajduje odzwierciedlenie w spadku śmiertelności wśród ludności w ciągu ostatniej dekady.  National Colorectal Cancer Roundtable  chce swoimi działaniami zwiększyć wskaźnik badań kolonoskopowych do 80% przed 2018 roku oraz położyć nacisk na uświadamianie pacjentów o możliwości wczesnego wykrycia i profilaktyki raka jelita grubego.

[The Medical News]