Kondycja zdrowotna kierowców zawodowych ma duży wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Aby zwiększyć świadomość społeczną w tym zakresie, Główny Inspektorat Transportu Drogowego i Główny Inspektorat Sanitarny, na podstawie podpisanego porozumienia, rozpoczęły cykl wspólnych działań kontrolno - edukacyjnych pod hasłem „Wrzuć bieg na zdrowie”.

Celem akcji jest promowanie zdrowego trybu życia wśród kierowców, zachęcanie do większej aktywności fizycznej, zmiany nawyków żywieniowych i przypominanie o badaniach profilaktycznych.

Szczegóły wspólnych działań zawarto w porozumieniu, podpisanym w środę (18 września) przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego Alvina Gajadhura i Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa, w punkcie kontrolnym ITD w podwarszawskim Sękocinie.

- Ważne jest, aby kierowca był trzeźwy i wypoczęty, ale niezmiernie ważny jest również ogólny stan jego zdrowia. Niestety, nieregularny tryb życia i złe odżywianie, mogą być przyczyną wielu chorób. Chcemy to zmienić, chcemy zwrócić uwagę kierowców na ten obszar, zwiększyć ich świadomość – powiedział Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

- Ta akcja będzie akcją długofalową. Będziemy w całej Polsce promować zdrowy styl życia, namawiać kierowców do tego, aby o siebie dbali – zapowiedział Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny. – Wielu kierowców to osoby narażone na choroby układu krążenia. Właśnie dlatego, że zapominają o sobie, o regularnym sprawdzaniu stanu swojego zdrowia – podkreślał Jarosław Pinkas.


Źródło: Główny Inspektorat Transportu Drogowego