6 września w Szkole Podstawowej w Mysłakowicach Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Minister Zdrowia Adam Niedzielski oraz Sekretarz Stanu w MEiN Marzena Machałek uczestniczyli w zajęciach o profilaktyce zdrowotnej. Podczas wspólnej konferencji prasowej przedstawili działania MEiN i MZ w zakresie edukacji o zdrowiu.

Konferencja prasowa

Podczas konferencji prasowej szef MEiN mówił, że programy Ministerstwa Edukacji i Nauki są odpowiedzią na problemy zdrowotne dzieci i młodzieży wynikające z długotrwałego okresu nauki zdalnej. Jednocześnie zapowiedział realizację kolejnego przedsięwzięcia: – Oprócz aktywności fizycznej chcemy postawić na zdrowy styl życia i zdrowe żywienie. Dlatego też uruchomiliśmy program Junior-Edu-Żywienie. Jest to program badawczo-edukacyjny, który pozwoli skorzystać nauczycielom w całej Polsce z profesjonalnych materiałów edukacyjnych na temat zdrowego stylu życia i zdrowego żywienia – wskazywał.

Założenia akcji edukacyjnej skierowanej do uczniów klas I-III przybliżał Minister Zdrowia Adam Niedzielski. – Najważniejsze jest to, że dzieci będą się od małego uczyły, co to znaczy zdrowo żyć, a z drugiej strony, że zdrowie staje się tak naprawdę naszą wspólną wartością, wspólnym dobrem – wskazał szef resortu zdrowia. Dodał, że inicjatywa wpisuje się w kampanię Pary Prezydenckiej „Zdrowe życie”.

Z kolei wiceminister Marzena Machałek mówiła o „Tygodniu dla profilaktyki chorób zakaźnych”. To wspólne przedsięwzięcie MEiN i GIS. – Akcja ma pokazać, jak ważne w profilaktyce są szczepienia, nie tylko te związane z COVID-19, ale także przeciwko innym chorobom zakaźnym – podkreślała.

Sekretarz Stanu w MEiN zwróciła także uwagę na kompleksowy charakter programów Ministerstwa Edukacji i Nauki. Mówiła o dodatkowym wsparciu psychologiczno-pedagogicznym oraz większej liczbie specjalistów w szkołach. – Od 1 września do polskich samorządów trafiło pół miliarda złotych na dodatkowych specjalistów do szkół – zauważyła wiceminister. – W przyszłym roku będzie to półtora miliarda złotych dodatkowych środków na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

Junior-Edu-Żywienie

Wspólnym projektem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia w zakresie edukacji żywieniowej jest program Junior-Edu-Żywienie (JEŻ). Celem przedsięwzięcia jest opracowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej wśród uczniów klas I-VI szkół podstawowych ukierunkowanej na zmianę nawyków żywieniowych. W ramach akcji zostaną opracowane materiały edukacyjne oraz scenariusze zajęć. Odbędą się również szkolenia nauczycieli w zakresie zdrowego i racjonalnego odżywania.

Przedsięwzięcie obejmie ponad 2 tys. szkół z całej Polski i będzie realizowane przez specjalistów w dziedzinie żywienia i dietetyki z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

„Zdrowe dzieciaki to my”!

Dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej Ministerstwo Zdrowia uruchamia natomiast „Zdrowe dzieciaki to my”!. To materiały edukacyjne o zdrowych nawykach żywieniowych, wpływie ruchu na zdrowie, snu czy szczepień. Mają one atrakcyjną dla dzieci szatę graficzną, zawierają m.in. wykreślanki, rysowanki, rozsypanki wyrazowe, quizy. Z kolei nauczyciele otrzymają gotowe scenariusze lekcji.

Materiały przygotowali eksperci Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz metodykami z Ośrodka Rozwoju Edukacji. Patronat nad projektem objął Minister Edukacji i Nauki. Materiały będą dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Uzupełnieniem materiałów jest gra planszowa „Piramida Zdrowia” opracowana przez MZ, która już trafiła do szkół.

Pierwsze zajęcia w ramach akcji „Zdrowe dzieciaki to my”! odbyły się w Szkole Podstawowej w Mysłakowicach. Uczestniczyli w nich ministrowie Adam Niedzielski i Przemysław Czarnek oraz wiceminister Marzena Machałek.

Podczas zajęć ministrowie rozmawiali z dziećmi na temat tego, co należy robić, aby zachować zdrowie i dobrą kondycję. – Każdy musi wiedzieć, jak dbać o zdrowie. Trzeba mieć tę wiedzę, znać zasady zdrowego odżywiania i stosować je w życiu – mówiła wiceminister Marzena Machałek.

Podczas zajęć uczniowie klasy III opowiadali o ulubionych aktywnościach fizycznych i sportach, jakie uprawiają po lekcjach. Mówili także o swoich ulubionych warzywach i owocach, które jedzą na co dzień. – Zdrowe życie jest przepustką do dobrej przyszłości – podsumował szef MEiN.

„Mam supermoc – dbam o zdrowie”

MZ zleciło również przeprowadzenie kampanii edukacyjnej „Mam supermoc – dbam o zdrowie”. Jest ona skierowana do dzieci i młodzieży. Wystartowała w maju 2022 i potrwa do maja 2023 roku. Celem akcji jest popularyzowanie wiedzy z zakresu profilaktyki przeciwnowotworowej.

„Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”

To wspólne przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Akcja będzie dla szkół okazją, aby w przyjaznej atmosferze i ciekawej formie przeprowadzić kampanię propagującą korzyści dotyczące zdrowia i wczesnej profilaktyki. Celem inicjatywy jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Formuła kampanii edukacyjno-informacyjnej pozwala na uwzględnienie pomysłów i atrakcyjnych inicjatyw uczniów, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, które zostaną przygotowane we współpracy z nauczycielami. Do wspólnych działań szkoły mogą zaprosić przedstawicieli lokalnej społeczności, w tym z placówek ochrony zdrowia (lekarz, ratownik medyczny), stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Aby wykluczyć z kampanii organizowanych przez szkoły niesprawdzone informacje, wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi przygotowaliśmy dla szkół pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Harmonogram „Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych”:

 • od 29 do 31 sierpnia 2022 r. – przekazanie szkołom materiałów edukacyjnych;
 • od 1 do 9 września 2022 r. – tydzień przygotowawczy (poinformowanie rodziców dzieci i młodzieży o zaplanowanej akcji; przygotowanie lokalnej kampanii – stoisk, festynu/pikniku na terenie szkoły;
 • od 12 do 16 września 2022 r. – przeprowadzenie akcji.

„Zdrowe Życie”

„Zdrowe Życie” to wspólny projekt Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. W jego realizację włączy się także Ministerstwo Edukacji i Nauki. Przedsięwzięcie powstało z inicjatywy Pary Prezydenckiej, która jednocześnie patronuje całemu programowi.

Główne cele przedsięwzięcia to m.in.:

 • budowanie świadomości i promowanie profilaktyki zdrowotnej przez ogólnopolską akcję edukacyjno-zdrowotną,
 • przeprowadzenie bezpłatnych, specjalistycznych badań i konsultacji w mobilnych strefach zdrowia,
 • zwiększenie dostępności usług cyfrowych w ochronie zdrowia,
 • wsparcie i pomoc w dbaniu o zdrowie, zwłaszcza po pandemii.

W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej zostaną zrealizowane różne inicjatywy i przedsięwzięcia promujące zdrowy styl życia oraz profilaktykę zdrowotną. Będą wśród nich m.in.:

 • lekcje „Zdrowe życie” z udziałem ekspertów w Kancelarii Prezydenta RP,
 • „Tydzień o zdrowiu” – lekcje poświęcone różnym aspektom profilaktyki zdrowotnej: zdrowy styl życia, emocje, odżywianie, e-uzależnienia, aktywność fizyczna,
 • Wielki Test o Zdrowiu na antenie TVP,
 • debaty o zdrowiu z udziałem ekspertów.

Resort edukacji i nauki poinformował również, że będzie wspierać Kancelarię Prezydenta RP w projektach skierowanych do dzieci (m.in. w organizacji konkursów, tzw. zielonych szkół we współpracy z PTTK, a także dostarczać będzie materiały merytoryczne).

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki