Warszawski Uniwersytet Medyczny otrzymał dotacje z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zakup sprzętu do badania zmian zachodzących w skórze oraz najnowszej generacji ultrasonografu do wolumetrycznej oceny przepływu krwi w tętnicach ośrodkowego układu nerwowego.

Dofinansowanie dla Katedry i Kliniki Dermatologicznej, kierowanej przez prof. Lidię Rudnicką, na zakup aparatury badawczej do Interdyscyplinarnej Pracowni Zaawansowanych Technik Badania Skóry i Medycyny Translacyjnej umożliwi dokładniejszą obserwację procesów fizjologicznych i patologicznych zachodzących w skórze związanych ze starzeniem się i z różnymi stanami chorobowymi (choroby autoimmunologiczne, nowotwory, zaburzenia metaboliczne). Badania będą przeprowadzane dwoma, wzajemnie uzupełniającymi się, najnowocześniejszymi sposobami obrazowania: laserową refleksyjną skaningową mikroskopią konfokalną (LRSCM) oraz laserowo-dopplerowskim pomiarem przepływów naczyniowych (LDF).

Połączenie tych metod pozwoli na dostarczenie nowych informacji m.in. na temat procesów zachodzących przy przewlekłych chorobach zapalnych skóry o podłożu autoimmunizacyjnym, wpływu czynników genetycznych na budowę i rozwój nowotworów skóry, działaniu nowych cząsteczek o właściwościach przeciwnowotworowych lub immunomodulujących. Naukowcy zdobędą też bardziej szczegółową wiedzę dotyczącą czynników zwiastujących rozwój nowotworu skóry, odpowiedzi na leczenie przewlekłych zapalnych chorób skóry, mechanizmu gojenia się ran i starzenia się skóry.

Wyniki badań znajdą zastosowanie np. w ocenie skuteczności nowych cząsteczek o właściwościach przeciwnowotworowych lub immunomodulujących, a także wytworzeniu nowych rodzajów opatrunków. W perspektywie ułatwi to nie tylko leczenie pacjentów, ale przełoży się też na współpracę pomiędzy sferą nauki a gospodarką.

Z kolei dofinansowanie dla Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń, kierowanej przez prof. Zbigniewa Gałązkę, pozwoli na zakup najnowszej generacji aparatu ultrasonograficznego Canon Aplio I800 Prism Edition.

W Klinice prowadzone są unikalne na skalę światową, pionierskie badania dotyczące wolumetrycznej oceny przepływu krwi w tętnicach zewnątrzczaszkowych za pomocą ultrasonografii dopplerowskiej. Jest to nowy, do tej pory niezbadany, posiadający wielki potencjał naukowy i kliniczny kierunek diagnostyki w grupie chorych ze zwężeniami tętnic szyjnych.

Choroba tętnic obwodowych (PAD) dotyka około 20% populacji ludzi po 60 roku życia i ponad 50% po 85 roku życia i wraz ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa, jej częstość będzie wzrastać. Aktualnie uważa się, że stopień zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej jest najsilniejszym czynnikiem ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu. Złotym standardem oceny stopnia zwężenia tętnicy szyjnej jest pomiar prędkości krwi przepływającej przez zwężenie przy pomocy ultrasonografii dopplerowskiej. Innowacją wyróżniającą system Canon I800 Prism Edition jest wykorzystanie w diagnostyce chorób naczyń zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji.

Ponadto, aparat dysponuje technologiami umożliwiającymi uzyskanie obrazu najwyższej jakości i rozdzielczości, co pozwala na porównanie obrazów z wynikami badań CT/MRI. Otrzymane wyniki mają szansę wnieść bardzo istotny wkład w sposób diagnostyki i kwalifikacji do leczenia operacyjnego chorych ze zwężeniami tętnic szyjnych, pozwalając np. na zidentyfikowanie osób chorujących bezobjawowo.


Źródło: Warszawski Uniwersytet Medyczny