9-10 kwietnia 2021r. Katowice i on-line

W dniach 9-10 kwietnia 2021 w Hotelu Vienna House Easy Katowice, odbędzie się kolejne spotkanie lekarzy neurologów - XI Ogólnopolski Kongres Neurologia Medforum.

Możliwość udziału w wersji On-Line i stacjonarnej

Tematem przewodnim będzie: Praktyka kliniczna a rekomendacje w neurologii.

Podczas Kongresu każda sesja poświęcona będzie innemu obszarowi klinicznemu, m.in. stwardnieniu rozsianemu, chorobom neurozwyrodnieniowym, bólom głowy, bólom neuropatycznym oraz padaczce.

Podczas każdej sesji prezentowane będą aktualne wytyczne, ale też trudności we wdrażaniu tych standardów w praktyce, w tym stosowanie leków „off-label” oraz problemy z pogranicza innych specjalizacji medycznych. Na koniec prezentacja przypadków klinicznych. Podczas trzydniowego spotkania zaplanowano 10 sesji wykładowych i 6 warsztatowych.

Szczegóły >> medforum.pl