Data spotkania: 3-6 września 2014r.

Miejsce spotkania: Szczecin

 

 

 

 

 

 

Czas mija szybko, niedawno spotkaliśmy się na sesjach i wydarzeniach XXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (PTN) w Poznaniu, latem tego roku podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Ossie, a już za kilka miesięcy, w dniach 3–6 września 2014 roku odbędzie się kolejny, XXII Zjazd PTN w Szczecinie.

Zapraszamy gorąco do udziału w tym najważniejszym dla neurologów wydarzeniu naukowym w Polsce. Podczas Sesji Prezydenckiej, sesji plenarnych i satelitarnych wybitni specjaliści podzielą się z Państwem wiedzą z wielu dziedzin, zaprezentują własne osiągnięcia naukowe, zachęcą do żywych dyskusji i wymiany poglądów. Sesje naukowe to także wystąpienia ustne i prezentacje plakatowe młodszych Koleżanek i Kolegów.

Mamy nadzieję, że wyniki Ich prac, powstałych pod czujnym okiem Mistrzów, wytyczą kierunki dalszego rozwoju neurologii polskiej i pozwolą jej utrzymać godne miejsce na arenie międzynarodowej.

Neurologia to dziedzina szczególna, nie tylko z racji dynamicznego rozwoju, ale również dzięki jej interdyscyplinarnemu charakterowi. Dlatego będzie nam bardzo miło, jeśli zaproszenie do udziału w Zjeździe przyjmą specjaliści z innych dziedzin, którzy zechcą podzielić się swoimi doświadczeniami. Taka wymiana zdań może zachęcić do bardzo owocnej współpracy i przynieść niespodziewane wyniki. W jeszcze szerzej pojętą interdyscyplinarność wpisują się tradycyjne już spotkania nauki ze sztuką, podczas których swoje pozaneurologiczne pasje ujawni wielu Kolegów.

Postaramy się, by pobyt w Szczecinie zaowocował nie tylko wymianą efektów naukowych, ale także, by był czasem relaksu. Mamy nadzieję, że miejsce i aura późnego lata będą naszymi sprzymierzeńcami.


Źródło: www.ptneuro.pl