Dofinansowanie samorządów lokalnych w celu utworzenia nowych środowiskowych poradni psychologicznych i psychiatrycznych oraz wsparcie budowy oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w szpitalach w Krakowie i w Tarnowie – to zaledwie część propozycji rozwiązań naprawczych w zakresie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w Małopolsce, przedstawionych podczas spotkania ze specjalistami, w którym wzięła udział m.in. Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

O sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi dyskutowali: Stanisław Stępniewski – dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika, Stanisław Kracik – dyrektor Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego, Ryszard Izdebski, związany ze szpitalem uniwersyteckim oraz Krakowskim Instytutem Psychoterapii Stowarzyszenia Siemacha, Wioletta Wilimska – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Rafał Barański – zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz dr Maciej Pilecki – kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Katedry Psychiatrii UJ CM, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, Przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

- Rozmawialiśmy o najpilniejszych potrzebach województwa w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. To bardzo ważne, by kolejne inwestycje w Małopolsce były powiązane z planowaną reformą psychiatrii dzieci i młodzieży - wyjaśniła Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Wśród propozycji przedstawionych na spotkaniu znalazły się m.in. dofinansowanie samorządów lokalnych, tak by mogły one pomagać w tworzeniu nowych poradni psychologicznych i psychiatrycznych, dofinansowanie budowy oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w szpitalu św. Łukasza w Tarnowie, dofinansowanie budowy Centrum psychiatrii dzieci i młodzieży w Prokocimiu, w sąsiedztwie obu Szpitali Uniwersyteckich, dofinansowanie budowy lub adaptacji Centrum psychiatrii dzieci i młodzieży w Szpitalu Klinicznym im. Babińskiego, dofinansowanie budowy Centrum psychiatrii dzieci i młodzieży w Szpitalu im. Rydygiera, oraz dofinansowanie stworzenia systemu telemedycznego umożliwiającego kontakt pomiędzy wszystkimi placówkami systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego