Informacja i dyskusja na temat lecznictwa psychiatrycznego w województwie wielkopolskim i perspektyw jego rozwoju zdominowała marcowe obrady sejmikowej Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.

Dane na temat kontraktowania regionie tego typu świadczeń medycznych przedstawiła radnym Magdalena Kraszewska, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Z informacji wynika, że w 2015 r. 240 tys. Wielkopolan (7 procent populacji) skorzystało z różnych rodzajów lecznictwa psychiatrycznego.

– Największym problemem jest niedobór łóżek na oddziałach psychiatrycznych, zwłaszcza w Poznaniu, a także zbyt mała liczba lekarzy psychiatrów (szczególnie tych, którzy potrafią pracować z dziećmi) – wyjaśniała Magdalena Kraszewska.

Wśród kobiet specjaliści diagnozują najczęściej zaburzenia nerwicowe związane ze stresem, z kolei mężczyzn dotykają przede wszystkim zaburzenia psychiczne związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego