Nowe oprogramowanie do badań angiografii OCT zostało zaprezentowane na XXXV Kongresie Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej (ESCRS) w Lizbonie (7-11 października 2017 r.).

Oprogramowanie zaprojektowane do użytku z aparatem OCT-HS100 umożliwi specjalistom okulistyki uzyskanie lepszych cyfrowych obrazów siatkówki, skrócenie czasu badań i skuteczniejszą diagnostykę, pacjentom zaś zapewni bardziej przyjazną obsługę medyczną.

Kluczową cechą tej wersji oprogramowania jest wprowadzenie nowej technologii Flow Fusion dla angiografii OCT. Technologia Flow Fusion, służąca do wykonywania obrazów 3D z wysokim kontrastem i skuteczniejszej analizy danych, wykorzystuje rozdzielczość optyczną aparatu OCT-HS100 o wartości 3 mikronów. Umożliwia to specjalistom uzyskanie potrzebnych do dalszej diagnostyki informacji bez konieczności wykonywania dodatkowych, inwazyjnych zabiegów.

Wizualizacja wysokiej jakości badań angiografii OCT

Tom Jacques, Dyrektor Grupy Obrazowania Medycznego Canon, komentuje: „Od 1976 r. naszym celem jest projektowanie i rozwijanie rozwiązań diagnostycznych, które z jednej strony przyczynią się do poprawy jakości opieki medycznej pacjentów, a z drugiej będą bardziej przyjazne w użytkowaniu dla samych lekarzy specjalistów. Dlatego rozwijamy technologie i oprogramowanie z obszaru diagnostyki medycznej, które przyczynią się do wczesnego rozpoznawania chorób siatkówki przez specjalistów”.

Do usprawnień tych należą:

  • Technologia Flow Fusion, która wykorzystuje kontrolę ruchu w czasie rzeczywistym oraz specjalny tryb umożliwiający uchwycenie następujących po sobie obrazów w dokładnej pozycji. Dzięki połączeniu kilku skanów z angiografii OCT można uzyskać obraz znacznie wyższej jakości.
  • Narzędzie redukcji artefaktów, które zwiększa skuteczność wykrywania przypadków tworzenia się patologicznych naczyń krwionośnych, co stanowi główną przyczynę utraty wzroku.
  • Bardziej szczegółowa wizualizacja naczyń w warstwie powierzchniowej, środkowej i głębokiej siatkówki oraz w naczyniówce.
  • Poprawa jakości obrazu umożliwiająca wykrycie objawów słabego krążenia krwi, które w innym przypadku nie uwidoczniłyby się w badaniu.
  • Nowa, opcjonalna funkcja Mosaic, która pozwala uzyskać duże panoramiczne obrazy z angiografii OCT o szerokości do 17,5 mm poprzez wykonanie zaledwie pięciu pojedynczych szerokich skanów, podczas gdy większość urządzeń wymaga 12.

Wizualizacja 3D angiografii OCT


Źródło: Cannon