Ludzie, którzy wykazują podatność genetyczną na chorobę Alzheimera wydają się być bardziej narażeni na wystąpienie zaburzeń poznawczych wynikające z zaburzeń oddychania w trakcie snu niż te bez podobnej podatności, według nowych badań opublikowanych w internetowym wydaniu Annals of American Thoracic Society.

W "Greater Cognitive Deficits with Sleep-Disordered Breathing among Individuals with Genetic Susceptibility to Alzheimer's Disease: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis,” Naukowcy donoszą, że uczestnicy badania posiadający allele apolipoproteiny e-4 (APOE-e4) wykazali większe deficyty poznawcze związane z zaburzeniami oddychania w czasie snu niż badani, którzy takiego allelu nie mieli.

APOE jest głównym nośnikiem cholesterolu, który wspiera naprawę uszkodzeń w mózgu. Inne badania wykazały, że te alternatywne formy przenoszenia genu, allele „e4” wykazują zwiększone ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera. Szacuje się, że 20 procent populacji ma allele e4.

"Poprzednie badania wykazały niekonsekwentne ustalenia pomiędzy zaburzeniami oddechu w trakcie snu i zaburzeniami poznawczymi, co może wynikać z różnych zastosowanych testów", powiedział główny autor badań Dayna A. Johnson, MPH, MS, MSW, i profesor medycyny w Brigham i Women's Szpital i Harvard Medical School.

Dr Johnson i jego współpracownicy badali związek w zróżnicowaniu próbki za pomocą kilku wskaźników zaburzeń oddychania podczas snu i zdolności poznawczych. Oceniali też, czy obecność allelu APOE-e4, który jest znany ze zwiększenia ryzyka wystąpienia choroby Alzheimera, pod wpływem związku między sennymi zaburzeniami oddychania i poznania.

Autorzy przeanalizowali dane z 1,752 uczestników (średnia wieku 68 lat) w badaniu Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). Każdy uczestnik przeszedł badanie polisomnograficzne w domu, ukończył standardowe pytania dotyczące snu oraz testy mierzące zdolności poznawcze. Autorzy zdefiniowali zaburzenia oddychania w trakcie snu jako wskaźnik bezdech-spłycenie (apnea-hypopnea index: AHI), w którym mierzy się ilość zatrzymanego lub płytkich oddechów w ciągu godziny, na AHI> 15 i bezdech podczas snu: AHI> 5 plus senność pacjenta (W oparciu o znormalizowaną skalę).

Badanie wykazało:

  • Zwiększona hipoksja w nocy lub zwiększona senność w ciągu dnia wiązały się z mniejszą uwagą i pamięcią.
  • Większa senność w ciągu dnia wiązała się również z mniejszą szybkością procesów poznawczych.
  • Zespół bezdechu podczas snu wiązał się z mniejszą uwagą i szybkością przetwarzania informacji.
  • Te wnioski były najsilniejsze u osób noszących allele APOE-e4.


Badacze ustosunkowali się do rasy, wieku, wskaźnika masy ciała, poziomu wykształcenia, palenia, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, stosowania benzodiazepiny i objawów depresyjnych.

Dr Johnson stwierdził, że ogólny wpływ różnych czynników snu mierzonych na zdolności poznawcze był niewielki, ale w przedziale opisanym wcześniej w odniesieniu do kilku innych czynników związanych ze stylem życia i zdrowia wzrasta ryzyko otępienia. Badania przesiewowe i leczenie zaburzeń oddychania w trakcie snu może pomóc zmniejszyć ryzyko wystąpienia otępienia u osób, zwłaszcza jeśli jest ona nosicielem APOE-e4.

"Nasze badanie dostarcza dodatkowych dowodów na to, że zaburzenia oddychania w trakcie snu wpływają na uwagę, szybkość przetwarzania danych i pamięć, które są mocnymi predyktorami spadku funkcji poznawczych", powiedzieli starsi autorzy badań Susan Redline, MD, MPH, i Peter C. Farrell profesor medycyny snu, Harvard Szkoła Medyczna.

"Biorąc pod uwagę brak skutecznej terapii choroby Alzheimera, nasze wyniki wspierają potencjał do badań przesiewowych i leczenia zaburzeń oddychania podczas snu, w ramach strategii zmniejszania ryzyka demencji”.

Źródło: sciencedaily.com