Po raz siódmy z rzędu Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zdecydował o udzieleniu wsparcia gminnym i miejskim programom in vitro. W budżecie województwa na 2024 rok zapisano na ten cel ćwierć miliona złotych. Ze środków skorzystają pary, które zdecydowały się na leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Jako pierwszy po tegoroczne fundusze sięgnął Szczecin, do którego trafi 140 tys. zł.

Aby lokalne samorządy uzyskały wsparcie muszą wystąpić z pisemnym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego. Prośby można składać do 30 czerwca br. Maksymalna kwota dofinansowania z budżetu województwa zachodniopomorskiego może wynieść do 50% wartości programu polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w danym roku. Pomoc finansowa zostaje udzielona jednostkom samorządu terytorialnego, które posiadają – pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – program polityki zdrowotnej w zakresie in vitro oraz dokonały wyboru realizatora programu.

– Lokalne samorządy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców chcą nadal realizować programy in vitro. To przecież jedna z najskuteczniejszych metod leczenia niepłodności. Jako samorząd województwa od kilku lat skutecznie wspieramy te działania i zamierzamy je kontynuować w 2024 roku. Radość rodziców z posiadania dziecka jest najcenniejsza – powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Jak wiemy, finansowanie in vitro z budżetu państwa zostało przywrócone, jednak zanim wszystkie procedury zaczną ponownie działać, nie chcemy rezygnować z naszego wsparcia – dodał.

Szczecin zawnioskował o pomoc finansową samorządu województwa na procedury in vitro już szósty raz. Było to możliwe, bo Miasto ma przyjęty program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2022-2024. Szczeciński samorząd przeznaczy na tegoroczną edycję programu 280 tys. zł. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego - w kwocie 140 tys. zł. - umożliwi wsparcie wykonania 56 procedur. Program kierowany jest do par, u których stwierdzono niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub się wyczerpały. W ramach programu para ma prawo skorzystać dwukrotnie z procedury wspomaganego rozrodu w maksymalnej kwocie 5 tys. zł za zabieg. W poprzednich latach Szczecin na wdrożenie in vitro otrzymał od samorządu województwa ponad 700 tys. zł. Pozwoliło to na objęcie programem 342 par. Na świat przyszło 139 dzieci.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przyznaje fundusze na procedury in vitro od 2018 roku. Dotąd przekazano na ten cel prawie 1,3 mln zł. Oprócz Szczecina, dofinansowanie przyznawano również samorządom miejskim z Koszalina (150 tys. zł), Kołobrzegu (200 tys. zł), Nowogardu (ok. 100 tys. zł) i Szczecinka (87,9 tys. zł).

W latach 2022-2023 dofinansowano ponad 200 procedur. W połowie ubiegłego roku prace nad stworzeniem programu in vitro zapowiedziała część radnych w Gminie Police. Ponadto, od 1 czerwca procedury in vitro będą ponownie dofinansowywane z budżetu państwa, w którym przewidziano na te cel 500 mln zł.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego