To kolejny ważnym moment na drodze do utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. 24 września br. odbyło się uroczyste zawieszenie wiechy na powstającym obiekcie. Koszt Inwestycji to ponad 112 mln zł.

Marszałek Elżbieta Anna Polak podziękowała za wspólne działania i zaangażowanie. Prosiła, aby kolejnym krokiem było zadbanie o to, aby w środku te standardy również były europejskie. - Zadbajmy o sprzęt, a przede wszystkim o lekarzy. 85 studentów kierunków lekarskich podpisało umowy stypendialne, cywilno-prawne. Sami, dobrowolnie wybrali region lubuski. Po ukończeniu studiów chcą tutaj pracować i wielu z nich wybiera specjalizację pediatryczną, a lekarzy tej specjalizacji brakuje. OIOM dziecięcy, którego nie mamy w całym województwie, plus wysokospecjalistyczne oddziały dedykowane tylko dla dzieci, to jest naprawdę wielka sprawa – mówiła marszałek.

Prezes szpitala uniwersyteckiego Marek Działoszyński podkreślał, że mija rok od kiedy wbito łopaty pod tę inwestycję. – To spełnienie wielu lat oczekiwań na poprawę warunków pracy oraz warunków leczenia, jest szansą dla matek i dzieci na komfortowe warunki leczenia. To bardzo duża inwestycja, która powstaje dzięki mocnemu zaangażowaniu środków europejskich. One same by się tu nie pojawiły. To starania wielu osób, to negocjacje z komisją europejską, pozyskanie środków, a później dokładanie także środków z budżetu województwa. Dziękuję, że samorząd docenia potrzebę rozwoju służby zdrowia - mówił prezes szpitala uniwersyteckiego.

>>>ZOBACZ TEŻ: Ponad pół miliona na oddział hematoonkologii dziecięcej w Olsztynie i nowe ambulanse dla Pasymia, Lidzbarka Warmińskiego, Dobrego Miasta i Bartoszyc

Celem utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka jest zapewnienie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem rozumiane jako opieka medyczna nad kobietą ciężarną, opieka okołoporodowa nad matką i noworodkiem oraz opieka pediatryczna nad dziećmi w wieku 0-18 lat.

Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców i zmniejszenie nierówności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej. Centrum Zdrowia Matki i Dziecka stworzy również nowe możliwości leczenia, które dotychczas nie były dostępne na naszym terenie. Dodatkowo:

 • poprawi się jakość leczenia poprzez dostęp do różnego rodzaju specjalistów
 • leczenie dzieci i matek skoncentruje się w jednym budynku
 • poprawi się wykorzystanie aparatury medycznej poprzez skumulowanie sprzętu dla dzieci wysokiej klasy w jednym miejscu
 • pojawi się możliwość przeniesienia oddziałów leczących dzieci (Pediatrii, Chirurgii i Urologii Dziecięcej) ze starych budynków do jednego budynku, przez co uwolnione zostaną miejsca na potrzeby oddziałów dla dorosłych.

Powstanie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przyniesie również inne wymierne korzyści dla Szpitala poprzez:

 • spełnienie przez Oddział Chirurgii Dziecięcej i Urologii oraz przez Oddział Położniczy i Ginekologiczny obowiązujących norm zgodnych z rozporządzeniem MZ z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 • zapewnienie właściwej opieki medycznej dla dzieci i utworzenie oddziału intensywnej terapii pediatrycznej
 • lokalizację wszystkich oddziałów pediatrycznych w jednym miejscu, która ze względu na specyfikę intensywnej terapii dziecięcej stworzy możliwości korzystania z pomocy wielu specjalistów z różnych dziedzin np.: pediatrii, chirurgii dziecięcej, neurologii, nefrologii, hematoonkologii, urologii dziecięcej
 • skupienie specjalistycznych oddziałów pediatrycznych zapewniających kompleksową opiekę nad dzieckiem w jednym miejscu pozwoli na odseparowanie od oddziałów, gdzie przybywają dorośli i wpłynie na wysoki standard leczenia
 • stworzenie nowoczesnej bazy łóżkowej i diagnostyczno – zabiegowej spełniającej najwyższe standardy dla nowoczesnego pediatrycznego szpitala klinicznego
 • zwiększenie liczby łóżek dla specjalności pediatrycznych
 • podwyższenie komfortu leczenia dzieci oraz pacjentek położniczych
 • ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki pediatrycznej oraz zmniejszenie obecnie dużej liczby migracji poza województwo na leczenie specjalistyczne
 • poprawę standardów leczenia i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz unowocześnienie infrastruktury, co pozwoli na rozszerzenie wykonywanych procedur wielospecjalistycznych dla dzieci, takich jak hematologia dziecięca, diabetologia dziecięca oraz onkologia dziecięca.

Budowa Centrum stworzy również nowoczesną bazę naukowo – dydaktyczną dla Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego