Pacjenci cierpiący na chorobę niedokrwienną serca wykazują mniejszą gęstość mineralną kości nadgarstka w porównaniu z osobami zdrowymi. Związek pomiędzy chorobami opublikowano w lipcowym wydaniu "Osteoporosis International".

W badaniu wzięło udział 350 osób wieku 71,5-80,5 lat, a ocenę gęstości tkanki kostnej przeprowadzano za pomocą tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości. Wyniki wskazują na możliwość występowania wspólnej etiologii obu chorób. Pomimo, iż do tej pory nie wiązano bezpośrednio choroby niedokrwiennej serca z zaburzeniami mikroarchitektoniki kości, badacze wskazują, iż pacjenci w podeszłym wieku z chorobą wieńcową mogą znajdować się w grupie zwiększonego ryzyka  rozwoju osteoporozy w stosunku do swoich rówieśników, niezależnie od płci. Choroba wieńcowa, niska gęstość tkanki kostnej i wapnienie błony wewnętrznej naczyń są powszechne w populacji osób starszych i do niedawna były uważane za niezależne od siebie jednostki, a ich występowanie za związane z wiekiem.

Wyniki wielu badań wskazują jednak na wzajemne przenikanie się  mechanizmów przyczynowych wpływających na rozwój wyżej wymienionych schorzeń.  Omawiane spostrzeżenia pozostają spójne z obecnym trendem, kładącym nacisk na "współchorobowość" i leczenie pacjenta jako całości, aniżeli skupienie na pojedynczych jednostkach chorobowych. Na chwilę obecną nie ustalono w jaki sposób cytowane badanie wpłynie na profilaktyczne badania gęstości tkanki kostnej wśród pacjentów w grupie zwiększonego ryzyka.

Źródło: medscape.com
Badania: http://link.springer.com/article/10.1007/s00198-015-3132-z / http://link.springer.com/article/10.1385%2FENDO%3A23%3A1%3A01