Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i koordynatorzy kampanii społecznej „Stawka to życie. Zastawka to życie”, prof. Adam Witkowski i prof. Dariusz Dudek uhonorowali Emila Karewicza (94 lata), wybitnego aktora, medalem pamiątkowym PTK za ogromny wkład w budowanie społecznej świadomości w leczeniu wad zastawkowych serca metodą TAVI oraz podkreślenie wagi profilaktyki zdrowia serca.

W 2015 roku Emil Karewicz został ambasadorem kampanii „Stawka to życie. Zastawka to życie”, która ma na celu edukację polskiego społeczeństwa na temat nowoczesnych i małoinwazyjnych metod leczenia zastawek serca, głównie metody TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation), czyli przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej.

Postać Emila Karewicza w kultowym serialu i jego bogate doświadczenie zawodowe dało podwaliny do stworzenia całej kampanii, począwszy od nazwy, po szeroki odbiór wśród głównych odbiorców, czyli osób powyżej 70. roku życia.

Od początku trwania kampanii liczba zabiegów TAVI zwiększyła się do 870 z 460 w 2014 roku. Istnieją również dalsze nadzieje na zwiększenie dostępności tej nowoczesnej metody dla polskich pacjentów. Niestety mimo prawie podwojenia liczby TAVI w Polsce, ciągle jesteśmy w tyle Europy, dążąc do wykonywania ok. 2 000 zabiegów rocznie. Z wyliczeń ekspertów wynika, że taka ilość byłaby adekwatna do potrzeb naszego społeczeństwa.


Źródło: stawkatozycie.pl