Zespół ekspercki w składzie: prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała, dr n. med. Karolina Krix-Jachym, dr n. med. Dominika Nowakowska zaktualizował wytyczne Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich dotyczące operacji zaćmy opracowane w 2018 r.

Obok wad refrakcji, zaćma jest najpowszechniejszą przyczyną pogorszenia widzenia w krajach wysokorozwiniętych wśród populacji ludzi po 50 roku życia. Jednocześnie, jest ona współcześnie najczęściej leczonym schorzeniem okulistycznym, a sama fakoemulsyfikacja najczęściej wykonywaną operacją na świecie.

Eksperci podkreślają, że z medycznego punktu widzenia, nowoczesna chirurgia zaćmy nie wymaga całodobowej opieki szpitalnej. Tylko w wybranych przypadkach, np. po znieczuleniu ogólnym lub w przypadku ciężkich chorób współistniejących może być konieczna hospitalizacja. Względy ekonomiczne przemawiają za zmianą w kierunku przeprowadzania operacji w trybie ambulatoryjnym czy hospitalizacji jednodniowej.

Całą treść wytycznych można pobrać ze strony internetowej Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich [Plik PDF]